HippoWaterschappen site - homepage

Vergunning of melding?

Stedelijk water in de Haagse Beemden in Breda

Iets doen in of bij water of een dijk? Kijk of u vergunning nodig heeft of een melding moet doen.

Werken in uw buurt

Gravende kraam bij water

Bekijk per gemeente de actuele projecten.

Rondleiding of gastles?

Meisje bij RWZI Nieuwveer in Breda

Brabantse Delta organiseert gastlessen, rondleidingen en excursies op zuiveringen en meer!

Belasting

Rekenmachine met pen en geld

Heeft u vragen over uw aanslag, betaling of tarieven?

Bekendmakingen

De Franse tuin Landgoed Bouvigne

ln de bekendmakingen laat het waterschap weten welke (ontwerp)besluiten zijn genomen, of een ontwerpbesluit ter inzage ligt en inspraak mogelijk is.

Bekendmakingen

Werken bij ons

Waterschapper bij een sluis

De betrokkenheid van medewerkers bij waterschap Brabantse Delta is groot. Ruim 500 medewerkers werken er in verschillende vakdisciplines.