HippoWaterschappen site - homepage

Vergunning of melding?

Stedelijk water in de Haagse Beemden in Breda

Als u iets wilt maken of doen in of bij water of een waterkering (zoals een dijk) heeft u mogelijk een watervergunning nodig. Soms volstaat een melding.

Werk in uitvoering

Gravende kraam bij water

Waterschap Brabantse Delta werkt dagelijks aan droge voeten, voldoende en schoon water en een gezonde natuur. Bekijk per gemeente de actuele projecten.

Werken bij ons

Waterschapper bij een sluis

De betrokkenheid van medewerkers bij waterschap Brabantse Delta is groot. Ruim 500 medewerkers werken er in verschillende vakdisciplines.

Zomerperikelen

Twee koeien op het grasland

De zomer brengt in sommige gevallen ook wat ongemakken met zich mee.

Rondleiding of excursie boeken?

Meisje bij RWZI Nieuwveer in Breda

Brabantse Delta verstrekt lespakketten voor scholieren, organiseert rondleidingen in zuiveringen en meer!