HippoWaterschappen site - homepage

Vergunning of melding?

Stedelijk water in de Haagse Beemden in Breda

Als u iets wilt maken of doen in of bij water of een waterkering (zoals een dijk) heeft u mogelijk een watervergunning nodig. Soms volstaat een melding.

Ontwerp Waterbeheerplan 2016-2021

2014-Varende boot en koeien.jpg

Het Ontwerp Waterbeheerplan 2016-2021 ligt t/m 23 februari 2015 ter inzage. Dit plan maakt inzichtelijk wat we de komende jaren gaan doen.

Rondleiding of excursie boeken?

Meisje bij RWZI Nieuwveer in Breda

Brabantse Delta verstrekt lespakketten voor scholieren, organiseert rondleidingen in zuiveringen en meer!

Waterschapsverkiezingen 2015

Verkiezingen visser contentblok.png

Op 18 maart gaan we naar de stembus voor de waterschapsverkiezingen. Er valt namelijk wat te kiezen! Uw stem telt.

Ons verhaal

De videoplayer is aan het laden. Mocht hij niet verschijnen, dan is flash of javascript disabled.

Belasting

Rekenmachine met pen en geld

Heeft u vragen over uw aanslag, betaling of tarieven? Neem dan contact op met de Belastingsamenwerking West-Brabant (BWB).