Vergunning of melding?

Woningen aan een sloot met steiger

Als u iets wilt maken of doen in of bij water of een waterkering (zoals een dijk) heeft u mogelijk een watervergunning nodig. Soms volstaat een melding.

Werken bij ons

Waterschapper bij een sluis

De betrokkenheid van medewerkers bij waterschap Brabantse Delta is groot. Ruim 500 medewerkers werken er in verschillende vakdisciplines.

Rondleiding of excursie

Meisje bij RWZI Nieuwveer in Breda

Brabantse Delta verstrekt lespakketten voor scholieren, organiseert rondleidingen in zuiveringen en meer!

Zomerperikelen

Twee koeien op het grasland

De zomer brengt in sommige gevallen ook wat ongemakken met zich mee.