HippoWaterschappen site - homepage

Vergunning of melding?

Stedelijk water in de Haagse Beemden in Breda

Als u iets wilt maken of doen in of bij water of een waterkering (zoals een dijk) heeft u mogelijk een watervergunning nodig. Soms volstaat een melding.

Werken bij ons

Waterschapper bij een sluis

De betrokkenheid van medewerkers bij waterschap Brabantse Delta is groot. Ruim 500 medewerkers werken er in verschillende vakdisciplines.

Rondleiding of excursie boeken?

Meisje bij RWZI Nieuwveer in Breda

Brabantse Delta verstrekt lespakketten voor scholieren, organiseert rondleidingen in zuiveringen en meer!

Waterschapsverkiezingen 2015

Verkiezingen visser contentblok.png

Op 18 maart 2015 vonden de waterschapsverkiezingen plaats. De uitslag is inmiddels bekend.

Ons verhaal

De videoplayer is aan het laden. Mocht hij niet verschijnen, dan is flash of javascript disabled.

Belasting

Rekenmachine met pen en geld

Heeft u vragen over uw aanslag, betaling of tarieven? Neem dan contact op met de Belastingsamenwerking West-Brabant (BWB).