HippoWaterschappen site - homepage

Vergunning of melding?

Stedelijk water in de Haagse Beemden in Breda

Als u iets wilt maken of doen in of bij water of een waterkering (zoals een dijk) heeft u mogelijk een watervergunning nodig. Soms volstaat een melding.

Werk in uitvoering

Gravende kraam bij water

Waterschap Brabantse Delta werkt dagelijks aan droge voeten, voldoende en schoon water en een gezonde natuur. Bekijk per gemeente een overzicht van enkele actuele projecten.

Werken bij ons

Waterschapper bij een sluis

De betrokkenheid van medewerkers bij waterschap Brabantse Delta is groot. Ruim 500 medewerkers werken er in verschillende vakdisciplines.

Blauwalgen

2014 - Blauwalgen.jpg

Het zonnetje schijnt, de lente is begonnen. Goed nieuws voor terrasliefhebbers. Minder goed nieuws voor de waterkwaliteit, want de eerste blauwalgen zijn geconstateerd.

Ons verhaal

De videoplayer is aan het laden. Mocht hij niet verschijnen, dan is flash of javascript disabled.

Rondleiding of excursie boeken?

Meisje bij RWZI Nieuwveer in Breda

Brabantse Delta verstrekt lespakketten voor scholieren, organiseert rondleidingen in zuiveringen en meer!