Op 10 oktober a.s. organiseert waterschap Brabantse Delta een inloopavond over het project ‘Verbetering Regionale Keringen’ in de gemeenten Steenbergen, Moerdijk, Breda en Etten-Leur. Het waterschap vertelt u graag meer over de stand van zaken van het project.

Voorkeursalternatieven

Het waterschap heeft alle voorkeursalternatieven, na intensieve samenwerking met bewoners, bedrijven, gemeenten en provincie, voor de dijkverbetering per gemeente in beeld gebracht. Er wordt toegelicht hoe het voorkeursalternatief per dijktraject tot stand is gekomen en welke afwegingen zijn gemaakt. Op 23 oktober volgt de officiële vaststelling van alle voorkeursalternatieven door het algemeen bestuur van het waterschap.

U bent van harte welkom op:
Datum: 10 oktober
Tijd: 19.30 uur tot 21.00 uur (inloop start om 19.15 uur)
Locatie: Het Turfschip, Schipperstraat 2 in Etten-Leur

Waterveiligheid en project Verbetering Regionale Keringen

In de laatste decennia is er achter de keringen (dijken) van de Mark, Dintel en Vliet steeds meer gebouwd. Door activiteiten is de economische waarde vergroot. Mensen, dieren en bedrijven achter de dijk moeten nog beter worden beschermd tegen hoog water om schade tegen te gaan. Het waterschap heeft samen met de provincie afgesproken dat de regionale keringen in 2023 aan de veiligheidsnorm moeten voldoen. Om dat te bereiken, verbetert waterschap Brabantse Delta de komende jaren de dijken.