Op woensdag 20 mei 2020 vergadert het algemeen bestuur van Waterschap Brabantse Delta digitaal. De digitale vergadering begint om 19.30 uur en eindigt om 22.00 uur.