Op woensdag 22 septemberĀ 2021 vergadert het algemeen bestuur van waterschap Brabantse Delta. De digitale vergadering begint om 19.00 uur en eindigt om 22.30 uur.

De vergadering is openbaar en digitaal te volgen via deĀ livestream.
Na afloop is de vergadering hier terug te zien.

Vergadering algemeen bestuur