De openbare vergadering van het algemeen bestuur vindt plaats op woensdag 29 januari 2020. Het algemeen bestuur is het hoogste bestuursorgaan van het waterschap. Dit bestuur stelt het beleid vast en controleert of het goed wordt uitgevoerd. Het algemeen bestuur vergadert maandelijks en de vergaderingen zijn openbaar en vrij toegankelijk. De volledige agenda en vergaderstukken staan altijd 10 dagen van te voren op de website.

Locatie: Kapelzaal Hof van Bouvigne (Bouvignelaan 5, in Breda)
Tijd: 20.30 - 22.00 uur

Heeft u interesse om tijdens de vergadering te spreken?  Meld dit voor de vergadering bij Eef Pompe.

Vergadering algemeen bestuur
Vergadering algemeen bestuur