De effecten van klimaatverandering worden snel zichtbaar. Voor het derde jaar op rij hebben we een zeer droge zomer en dat is naar verwachting de komende jaren niet anders. Weersextremen met hittestress, hoosbuien, maar ook zeespiegelstijging en toenemende verzilting. Het is de nieuwe tijd voor waterschap Brabantse Delta.