We houden de situatie nauwlettend in de gaten en doen wat mogelijk is om boeren en tuinders, industrie, natuur en andere watergebruikers van voldoende water te voorzien. Samen met de agrarische sector, natuur-/terreinbeheerders, Rijkswaterstaat, provincie kijken we welke maatregelen we samen kunnen nemen om water in het gebied te behouden. Ook kijken we samen vooruit naar hoe we hier op langere termijn en in de toekomst mee om kunnen gaan.

Onttrekkingsverbod

Geen onttrekkingsverbod voor beregening grasland met grondwater Waterschap Brabantse Delta home.jpg

Wanneer het waterschap merkt dat het waterpeil in sloten en beken zakt, kan het verboden worden om water uit deze sloten en beken te halen om bijvoorbeeld landbouwgrond te beregenen. Dat noemen we een onttrekkingsverbod uit oppervlaktewater.

Meer informatie over het onttrekkingsverbod en de actuele situatie vind je hier.

Wat kun je zelf doen?

Is jouw tuin klimaatproof.jpg

Blauwalgen

Waarschuwingsbord voor blauwalgen

Blauwalgen komen van nature voor in zoet water en zijn in principe altijd aanwezig. Onder bepaalde omstandigheden kan een explosieve groei van blauwalgen optreden. De bacterie is pas schadelijk als er teveel van is. Er ontstaat dan een groene laag op het water.

Botulisme

Vis.jpg

Botulisme is een besmettelijke vorm van voedselvergiftiging waaraan vooral watervogels en vissen sterven. De bacterie die botulisme veroorzaakt, kan zich snel vermenigvuldigen als er dode vogels of vissen in het water liggen, of wanneer het water boven de 20 graden Celsius komt.

Heb je vragen over de droogte?

Contact baliemedewerksters.jpg

Neem contact op met ons via het contactformulier of telefonisch via:

📞 076 564 10 00

Ben je journalist?
📞 076 564 17 21