Grondwaterstanden in beeld

Om de grondwatervoorraad te kunnen beschermen, houdt het waterschap de grondwaterstanden in de gaten. Op deze pagina vindt u de actuele standen. Dat kan handig zijn als u wilt weten wat het beregeningsbeleid voor u betekent en of het waarschijnlijk is of er een onttrekkingsverbod volgt.

Grondwaterstand: nu en de afgelopen tien jaar

In Brabant meten we in 112 peilbuizen constant de grondwaterstand. Per peilbuis vergelijken we de grondwaterstand met die van de afgelopen 10 jaar. Die vergelijking geeft een beeld of het droger, hetzelfde of juist natter is dan normaal. De actuele grondwaterstanden kunnen aanleiding zijn voor een onttrekkingsverbod.

Open de kaart

  • Klik op een bolletje voor actuele informatie en het verloop van de grondwaterstand in het afgelopen jaar op die locatie.
  • Wilt u een andere locatie bekijken? Klik dan op het kruisje rechtsboven (= locatie sluiten) en selecteer de nieuwe locatie.

Legenda

 Rood

De grondwaterstand is lager dan de stand die eens in de tien jaar voorkomt, in deze periode van het jaar

 Oranje

De grondwaterstand is lager dan de stand die eens in de vijf jaar voorkomt, in deze periode van het jaar

 Groen

De grondwaterstand is normaal of gebruikelijk voor deze periode van het jaar

 Lichtblauw

De grondwaterstand is hoger dan de stand die eens in de vijf jaar voorkomt, in deze periode van het jaar

 Donkerblauw 

De grondwaterstand is hoger dan de stand die eens in de tien jaar voorkomt, in deze periode van het jaar

 Wit

Tijdelijk geen meetwaarde beschikbaar


Grondwaterstand en beregeningsbeleid (zomersituatie)

Op deze kaart ziet u de grondwaterstanden die we met 112 peilbuizen meten. Kleurt meer dan de helft van de bolletjes op de kaart oranje, dan is er sprake van grote droogte. We nemen dan maatregelen om deze droogte te bestrijden. Bijvoorbeeld door oppervlaktewaterpeilen op te zetten. Ook maken we hierover afspraken met onze partners. Zo vragen we agrariërs met een bedrijfswaterplan om extra energie te steken in water besparen en water conserveren. Zo zorgen we er samen voor dat de grondwaterstanden volgend voorjaar op niveau zijn, zodat natuur en landbouw het groeiseizoen van start gaan met voldoende grondwater.

Meer over het beregeningsbeleid

Open de kaart

Legenda

 Rood

De gemeten grondwaterstand is lager dan de ondergrens die voor dat meetpunt voor de zomersituatie is bepaald

 Groen

de gemeten grondwaterstand is hoger dan de ondergrens die voor dat meetpunt voor de zomersituatie is bepaald

 Wit

Tijdelijk geen meetwaarde beschikbaar