Baggerwerkzaamheden in Dommelenberg, Strijen, Oosterheide en Vrachelen Zuid-Oost

26 oktober 2018 Waterschap Brabantse Delta start in december 2018 in samenwerking met de gemeente Oosterhout met baggerwerkzaamheden op verschillende locaties in Oosterhout. Door de watergang baggerschoon op te leveren, wordt de aan- en afvoer van water gegarandeerd en verbetert de kwaliteit van het water. De werkzaamheden worden uitgevoerd door aannemingsbedrijf Van der Lee en zijn naar verwachting eind januari 2019 afgerond.

Waar wordt gebaggerd?

De te baggeren trajecten liggen in de wijken Dommelbergen, Strijen, Oosterheide en Vrachelen Zuid-Oost. Bekijk op de overzichtskaart de te baggeren trajecten.

Wat merkt u ervan?

De aannemer voert de werkzaamheden uit op werkdagen tussen 07:00 en 18:00 uur. Het baggerwerk kan in de directe omgeving enige overlast veroorzaken in de vorm van licht- en geluidshinder en mogelijk stankoverlast. Daarnaast kan enige hinder ontstaan doordat de weg gedeeltelijk wordt afgezet op plaatsen waar de bagger in vrachtwagens wordt geladen. We streven ernaar de overlast zoveel mogelijk te beperken.

Meer informatie

Heeft u inhoudelijke vragen over het project, neem dan contact op met mevrouw T. Rath omgevingsmanager van waterschap Brabantse Delta,  via 076 564 1278 of per e-mail t.rath@brabantsedelta.nl.

 

Overzichtskaart