Waterschap Brabantse Delta, Staatsbosbeheer en de provincie Noord-Brabant gaan de waterhuishouding in Noordrand Midden verbeteren in combinatie met de realisatie van het Natuurnetwerk Brabant. Deze werkzaamheden vinden plaats in de natuurgebieden ten noorden van Prinsenbeek en Etten-Leur ter hoogte van de gebieden Weimeren, Strijpen/De Berk en Kelsdonk/Zwermlaken.

Projectgebied

Overzichtskaart Noordrand Midden