Veel gestelde vragen regelen grondgebruik

Aan welke criteria moet de grond voldoen om te kunnen kopen?

Niet alle grond is te koop. Het kopen van waterschapsgrond is alleen mogelijk als:

 1. een strook waterschapsgrond direct grenst aan uw tuin of akker die uw eigendom is;
 2. er geen kabels, leidingen, rioleringen of overige nutsvoorzieningen liggen die verkoop belemmeren;
 3. er geen omgevingsbezwaren zijn zoals toename sociale onveiligheid of overlast;
 4. het normale (groen)onderhoud van het waterschap niet wordt belemmerd;
 5. er geen waterkundige bezwaren zijn;
 6. de grond niet nodig is voor de uitvoering van toekomstige projecten;
 7.  andere groenvoorzieningen of waterlopen bereikbaar blijven voor onderhoudswerkzaamheden;
 8. er geen bijzondere en/of beschermwaardige bomen aanwezig zijn. Het kan zijn dat het waterschap hiervoor aanvullende voorwaarden in het contract opneemt.
 9. de veiligheid en doorgang van het omliggende gebied niet in gevaar komen.

Op de criteria genoemd onder 1 en 2 worden geen uitzonderingen gemaakt. Bij een verzoek tot aankoop van een stuk grond dat grenst aan een hoekperceel wordt er extra zorgvuldig getoetst aan de criteria. Als het waterschap niet wil verkopen op basis van de overige criteria dan krijgt u hierover bericht van het waterschap.

 

Hoe lang duurt het voor de aankoop van waterschapgrond rond is?
 • Het waterschap beoordeelt of u de grond mag kopen of huren. Dit duurt enkele weken. Voldoet de grond aan de criteria, dan ontvangt u een verkoop- of huurvoorstel. U heeft drie weken de tijd om dit voorstel te ondertekenen en naar het waterschap terug te sturen.
 • Wit u grond kopen? Dat stuurt het waterschap uw ondertekende koopvoorstel met de overige stukken naar de notaris van uw keuze. De notaris maakt binnen twee maanden een afspraak met u om de koop definitief te maken. Al met al duurt het verkoopproces daarmee minimaal vier maanden.

 

Ik heb een bruikleenovereenkomst, kan ik dan grond kopen?

Ook als u een bruikleenovereenkomst heeft met het waterschap kunt u een verzoek indienen om grond aan te kopen. U bent niet verplicht om de grond aan te kopen.

Ik heb geen grond in gebruik, kan ik dan toch grond kopen of huren?
 • Huren van waterschapsgrond is mogelijk. De grond wordt alleen verhuurd aan de grondeigenaar of huurder van een aangrenzend perceel.
 • Om de grond te kunnen kopen, zijn er een aantal criteria vastgesteld. Zie hiervoor de uitleg bij - Aan welke criteria moet de grond voldoen om te kunnen kopen? Iedere aanvraag wordt aan deze criteria getoetst.

Wilt u grond van het waterschap kopen of huren, dan kunt u hier een verzoek voor indienen bij het waterschap via het aanvraagformulier. Wij nemen zo snel mogelijk contact met u op om uw aanvraag te bespreken.

 

Ik heb grond van het waterschap in gebruik en nu?

Het waterschap benadert alle bedrijven en bewoners die zonder toestemming stukken grond van het waterschap gebruiken. Het doel is dat er duidelijke afspraken worden gemaakt over grondgebruik. Door de grond te kopen of te huren wordt de gebruiker de officiële huurder of eigenaar van de grond en kan de huidige situatie blijven bestaan. Heeft de gebruiker geen interesse om de grond te kopen of huren? Dan moet de gebruiker de grond ontruimen en teruggeven aan het waterschap.

Ik wil wel grond kopen, maar ik heb het geld nu niet

U betaalt pas bij de notariële levering van de grond. Over het tijdstip van levering kunt u afspraken maken met het waterschap. Daarnaast bestaat de mogelijkheid de grond te huren, tot dat u de financiële middelen heeft om de grond aan te kopen.

Kan ik op de aangekochte grond bouwen?

Dat is afhankelijk van de ligging ten opzichte van het water of een dijk en de onderhoudswerkzaamheden die hier moeten plaatsvinden. Om zeker te weten of u op de grond kunt bouwen adviseren wij u om contact op met de behandelaar van uw dossier. U vindt de naam en telefoonnummer bovenaan en in de laatste alinea van uw brief. Waarschijnlijk moet u ook een keurvergunning aanvragen voor (bouw)werkzaamheden op de grond. Meer informatie over de keurregelgeving en of u een vergunning nodig heeft, vindt u op www.brabantkeur.nl.

Kan ik samen met mijn buren een stuk grond aankopen?

Ja, dat is mogelijk en heeft zelfs de voorkeur. Het moet wel een aaneengesloten strook waterschapsgrond betreffen. Ook namens de hele straat kunt u een gezamenlijk verzoek indienen. Per perceel wordt er wel een afzonderlijke koopovereenkomst gesloten. Het is mogelijk om dit in één gezamenlijke notariële akte te regelen. U bespaart dan kosten.

 

Waarom wil het waterschap grondgebruik regelen?

Het is wettelijk niet toegestaan om grond wat geen eigendom is te gebruiken zonder daar afspraken over te maken met de eigenaar. Daarom moeten deze juridische situaties worden geregeld. Het waterschap heeft besloten dat sommige stukken grond geen eigendom meer hoeven te zijn om haar waterschapstaken goed uit te voeren. In plaats van het teruggeven van de grond krijgt de gebruiker éénmalig de kans om de grond voor een voordelig tarief te kopen of huren. Hierdoor hoeft de gebruiker de grond niet te ontruimen, maar wordt hij of zij eigenaar of huurder.

Waarom zou ik waterschapsgrond kopen of huren?

Door de grond te kopen of te huren hoeft u de situatie in veel gevallen niet aan te passen. U mag dan gebruik blijven maken van de grond en het blijven gebruiken zoals u nu doet. Het aanbod om de grond te kopen of huren is éénmalig voor een voordelig tarief. U kunt hierdoor uw tuin of akker flink uitbreiden tegen lage kosten. Dit levert u bijvoorbeeld meer woongenot op, maar ook de waarde van uw woning en akker kan daarmee worden verhoogd.

Wat bedoelt het waterschap met grondgebruik regelen?

De komende jaren maakt het waterschap afspraken met alle bewoners en bedrijven die zonder toestemming stukken grond van het waterschap in gebruik hebben. Een bewoner of bedrijf kan de grond kopen, huren of weer teruggeven aan het waterschap. De afspraken worden daarna in het Kadaster vastgelegd.

Wat kost het kopen, huren of pachten van waterschapsgrond?

Voor de koop, huur en pacht van de waterschapsgrond gelden binnen het project ‘Sloten, oevers en dijken op orde’ vaste prijzen per vierkante meter, afhankelijk van de manier waarop de grond gebruikt wordt.

 

 Grond is in gebruik als:

 koopprijs per m²

 Huurprijs per m² per jaar

 Tuin € 35,-

€ 2,50

 Verharding € 35,-

€ 2,50

 Landbouwgrond

€ 4,-

€ 0,20 (geliberaliseerde pacht)

 Oever is bij het perceel betrokken

 Niet mogelijk*

€ 2,50

* Deze grond wordt niet te koop aangeboden. Het waterschap heeft deze gronden mogelijk later zelf nodig voor het uitvoeren van waterschapstaken.

Heeft u geen brief ontvangen, maar bent u wel geïnteresseerd in aankoop van extra waterschapsgrond dan wordt de grondwaarde getaxeerd.

 

Aanvullende informatie over de prijzen

 • Bij verhuur en pacht geldt een minimum van € 100,- per huurovereenkomst per jaar in verband met administratiekosten.
 • Bij koop is er sprake van kosten koper. Dit betekent dat u de kosten betaalt van de notaris, het Kadaster en de overdrachtsbelasting van 2% over de koopprijs (bij landbouwgrond geldt geen overdrachtsbelasting). Het tarief bij de notaris is onderhandelbaar. Als meerdere kopers notarieel laten leveren op één akte is ook een prijsvoordeel te halen.