Renovatie Afvalwaterpersleiding (AWP)

Waterschap Brabantse Delta werkt de komende jaren aan de renovatie / vernieuwing van de afvalwaterpersleiding (AWP). Deze leiding loopt van industrieterrein Moerdijk naar de rioolwaterzuivering in Bath. We pakken de persleiding aan, om er voor te zorgen dat rioolafvalwater in West-Brabant ook in de toekomst veilig vervoerd en gezuiverd kan worden.

De afvalwaterpersleiding verzamelt het afvalwater van huishoudens en bedrijven van 35 dorpen en steden in West-Brabant. Al dit afvalwater wordt gezuiverd in Bath en daarna teruggegeven aan de natuur (via de Westerschelde).

Aanpak

Uit onderzoek blijkt dat met het juiste onderhoud de AWP nog 100 jaar mee kan. Wel zijn de komende jaren maatregelen nodig aan de leiding zelf en aan de persstations. De pompen in de persstations zorgen dat het afvalwater door de persleiding stroomt en uiteindelijk de zuivering in Bath bereikt (zie afbeelding).

Om de AWP klaar te maken voor de toekomst, renoveert het waterschap de persstations bij Moerdijk, Hoeven, Roosendaal en Bergen op Zoom en het schoonwatergemaal, dat onderdeel is van de rioolwaterzuivering in Bath.

Om grotere hoeveelheden afvalwater te kunnen verwerken, leggen we vanaf het kruispunt A58 / A4 (Antwerpen) en de zuiveringsinstallatie in Bath over een stuk van 3,5 km een tweede leiding aan.

Resultaat

Door de aanpak van de AWP zorgen we er voor dat rioolafvalwater in West-Brabant ook in de toekomst veilig vervoerd en gezuiverd kan worden.

Locatie en planning

De renovatie en vernieuwing wordt gezamenlijk met een aannemer uitgevoerd. We verwachten dat deze uitvoering in 2018 kan starten.

De aanpak van persstation Roosendaal staat als eerste op het programma. Daarna volgt het schoonwatergemaal van de zuiveringsinstallatie op Bath en het persstation in Bergen op Zoom. Ongeveer gelijktijdig met de werkzaamheden in Bath en Bergen op Zoom wordt over een stuk van 3,5 km een extra leiding aangelegd (vanaf kruispunt A58 / A4 (Antwerpen) naar Bath. Daarna volgen de werkzaamheden aan de persstations Hoeven en Moerdijk. Het waterschap verwacht in 2024 klaar te zijn.

De voorbereidende werkzaamheden zijn in 2017 gestart. Op dit moment zijn we bezig met het schoonmaken van de leiding tussen Moerdijk en Hoeven en het plaatsen van een tijdelijke pompinstallatie op het persstation Bergen op Zoom.

Wat merkt u er van

De sloop- en bouwwerkzaamheden aan de persstations vinden binnen de hekken van het waterschap plaats. Materiaal wordt met vrachtwagens van en naar de persstations vervoerd. U kunt daarom te maken krijgen met bouwverkeer. Het waterschap is hierover in overleg met de gemeenten.

De extra leiding die wordt gelegd, ligt voor een groot deel op percelen met agrarisch gebruik. Deze leiding wordt naast de bestaande leiding gelegd. In overleg met de eigenaren probeert het waterschap de hinder zoveel mogelijk te beperken.

De leiding kruist ook een aantal provinciale- en gemeentelijke wegen, sloten en beken. Met de provincie, gemeenten en waterschappen wordt gekeken onder welke voorwaarden de werkzaamheden worden uitgevoerd.