Waterschap Brabantse Delta heeft op drie verschillende thema avonden de toekomst verkend samen met de omgeving. Hier zijn diverse ontwikkelingen voor de komende jaren voor ons West- en Middenbrabantse landschap besproken. Iedere avond kende een eigen thema: landbouw/natuur, stad en industrie/bedrijvigheid.

Landbouw/natuur

Dnehe_SW4AEQ8wY.jpg

19 september 2018
Akkermans Leisure & Golf
De Heen

Martha Bakker (Wageningen Universiteit) opende de avond met een presentatie over het veerkrachtiger maken van de natuur door middel van biodiversiteit. Vervolgens reageerden Werner Louwerse (agrariër), Johan Elshof (ZLTO), Hans Schep (Brabant Landschap) en Selçuk Akinci (BMF) op vragen naar aanleiding van de voorgaande presentatie. Vervolgens deelden de aanwezigen zich in verschillende groepen om met elkaar dieper op de inhoud in te gaan.

Stad

Toekomstvisie 2023 Crown Business Center sessie

17 oktober 2018
Crown Business Center
Rijen

Na een intro van Karin van den Berg (algemeen bestuurslid) en Aletta van der Veen (wethouder Gilze en Rijen) gaven Thomas van den Berg (landschapsarchitect), Janneke de Vries (burgerinitiatief 1000 blauwe tuinen), Vincent Kuiphuis (gemeente Breda) en Etteke Wypkema (waterschap Brabantse Delta) een pitch als voorproefje op de sessies die volgden. Tijdens de sessies ging men na een inspirerende presentatie van bovengenoemde personen in gesprek over de stad van de toekomst.

Industrie/bedrijvigheid

foto industrie.PNG

14 november 2018, Cosun Innovation Center,
Dinteloord

Voorafgaand aan deze bijeenkomst vond een rondleiding door het Cosun Innovation Center plaats. Roland-Jan Buijs (Port of Moerdijk), Roel Peeters (Agristo), Ivo Sudmeier (Efteling), Piet Janmaat (Nieuw Prinsenland) en Gijs van Heijster (Ennatuurlijk) gaven een korte presentatie over hoe zij samenwerken met het waterschap en welke mogelijkheden die samenwerking biedt. Daarna werd er in groepen onder het genot van een hapje en drankje verder gepraat.

Vervolg

Op alle avonden waren zowel leden van het dagelijks bestuur, als van het algemeen bestuur aanwezig. Zij hebben de gesprekken en discussies tijdens de avonden kunnen volgen. In januari 2019 praat het bestuur verder over de ervaringen van de eerste drie thema-avonden. Dit zal vanaf maart 2019, na de waterschapverkiezingen, concreter vorm krijgen. Het nieuwe bestuur heeft hierdoor de mogelijkheid om te bepalen op welke manier zij het bestuur, de organisatie en de buitenwereld met elkaar willen verbinden. Na de verkiezingen kan er voor de nieuwe bestuursperiode een lange termijn strategie worden ontwikkeld omtrent de toekomst van het waterschap in dialoog met de maatschappelijke omgeving, bijvoorbeeld door een periodieke innovatie agenda op te stellen.

Via deze webpagina houden we u op de hoogte van de relevante ontwikkelingen.

Mocht u nog vragen en/ of opmerkingen hebben, dan kunt u contact opnemen met Mattie Scheele via m.scheele@brabantsedelta.nl

Video Waterschap Brabantse Delta verkent de toekomst!

De videoplayer is aan het laden. Mocht hij niet verschijnen, dan is flash of javascript disabled.

Opbrengsten

opbrengsten 1024.png

Lotte Stachowski – Student Sint Lucas

“Het gaat er niet om wie een idee weg zet, maar dat een bepaald doel wordt bereikt.”

“Iedereen heeft zijn eigen expertise, benut die expertise van elkaar.”

“Het is een taak van ons allemaal, wie begint?”

“Het waterschap heeft veel aandacht voor het landelijk gebied, wat waarschijnlijk komt vanuit het historisch ontstaan van de waterschappen”

“Het waterschap kan meer out of the box denken door andere specialismen in te schakelen.”

“De toekomst vraagt een andere samenwerking tussen overheden, markpartijen en burgers. Voor deze samenwerking moet iedere partij zichzelf weer opnieuw uitvinden.”

“Het waterschap moet bij zijn klassieke taken blijven, maar die krijgen meer perspectief als die in verbinding worden gebracht met andere partners.”

“We hebben allemaal onze eigen behoeften, hoe kunnen we die nou invullen en hoe kunnen we elkaar daar bij helpen?”