Keuzes bij water bebouwd gebied

Nog veel sloten, vijvers, singels en grachten in steden leiden een onopgemerkt bestaan of voegen weinig toe aan de omgeving. De doorstroming is beperkt en het water bevat vaak veel voedingsstoffen, vuil en opgehoopte bagger en te weinig verschillende planten. Het stadswater wordt dan al snel als vies en lelijk ervaren, terwijl water de omgeving juist meerwaarde kan geven. Door ontwikkelingen als klimaatverandering, toenemende verstedelijking en een toename van recreatie dichtbij huis neemt de druk op stadswateren toe. Het maken van weloverwogen keuzes bij het ontwikkelen, inrichten en beheer van water in de stad wordt daarom steeds belangrijker en daar hebben we in de toekomst alleen maar profijt van. Om te helpen bij het maken van de juiste keuzes ontwikkelden waterschappen, de Brabantse gemeenten en Sportvisserij Zuidwest Nederland de keuzewijzer stadswater. Dit is een kennisdocument vol adviezen en praktijkvoorbeelden voor het realiseren van een gezonde en duurzame leefomgeving.

Voor wie is de keuzewijzer bedoeld?

De keuzewijzer is bedoeld voor iedereen die te maken heeft met de invulling en het gebruik van water in de bebouwde omgeving. Hierbij kunt u denken aan:

  • Medewerkers van gemeente en waterschap
  • Projectontwikkelaars
  • Stedenbouwkundigen en landschapsontwerpers
  • Medewerkers van adviesbureaus
  • Hengelsportverenigingen

Hoe kan de keuzewijzer u helpen?

De keuzewijzer laat zien hoe u bestaande problemen in stedelijk gebied zoals wateroverlast of waterkwaliteitsproblemen kunt ombuigen naar kansen om doelen te realiseren. Het beschrijft maatregelen, de belangrijkste kosten en aansprekende praktijkvoorbeelden die helpen en inspireren bij (her)inrichting, beheer en onderhoud. Ook brengt het mogelijke risico’s in beeld, wanneer er niet goed is nagedacht over inrichting of beheer van stadswateren. En de keuzewijzer laat zien hoe verschillende vormen van recreatie van invloed kunnen zijn op de beleving van stadswater.

Benut de keuzewijzer om te zien welke kansen water in de openbare ruimte biedt en hoe water een positieve impuls kan geven aan de leefomgeving in combinatie met natuur, cultuurhistorie of recreatie. Water in de wijk om van te genieten, om in te vissen, om in te zetten voor de natuur. Of u beheerder bent, projectontwikkelaar of als sportvisser dagelijks van het water geniet, de keuzewijzer kan u helpen bij het mooier maken van het water in onze Brabantse steden en dorpen.

Dus...

  • Vindt u de vijver of sloot voor uw deur niet mooi, stinkt de vijver of heeft u door het riet geen mooi uitzicht?
  • Heeft u als gemeente of wijk door zwaardere buien vaker last van wateroverlast?
  • Vertrappen watervogels de oevers of is de vijver een groene soep?
  • Bent u als ontwikkelaar betrokken bij een nieuwe woonwijk of bedrijventerrein, of heeft u problemen met grondwater?
  • Of is uw visplek niet optimaal of zijn er te weinig recreatievoorzieningen?

Bekijk de Keuzewijzer stadswater en laat u helpen en inspireren.