Peilbesluiten

Waterschap Brabantse Delta waakt over de meest optimale waterpeilen in de sloten. Als er veel neerslag valt, mag het water niet te hoog staan en als het een lange tijd droog is, mag het peil niet te laag zakken. Hoe hoog of laag het peil in de sloten mag zijn, is vastgelegd in peilbesluiten. Per peilvak wordt in een peilbesluit vastgelegd naar welk waterpeil in de zomer en in de winter wordt gestreefd.

  • Het zomerpeil geldt van: 15 mei - 15 augustus
  • Het winterpeil geldt van: 1 oktober – 1 april

Tussen de perioden van het zomerpeil en het winterpeil zit een overgangsperiode van zes weken. Afhankelijk van de grond- en weersomstandigheden bepaalt het waterschap het geschikte moment om geleidelijk over te gaan naar het zomer- of winterpeil.

Meer over peilbeheer

Peilbesluitkaart

De peilbesluiten zijn weergegeven op de peilkaart. Wanneer u op een peilvak klikt, ziet u onder andere het geldende peil, inclusief het zomer- en winterpeil.

Open de peilbesluitkaart

Aanvullende informatie

Heeft u vragen hierover? Vul dan ons online contactformulier in of bel T 076 564 10 00.