Wat doet waterschap Brabantse Delta voor het klimaat?

Waterschap Brabantse Delta vindt het klimaat en duurzaamheid belangrijk. We hebben al veel bereikt. Maar het klimaat verandert sneller dan verwacht. Om de opwarming van de aarde te verminderen, willen we extra stappen zetten. We geven zelf het goede voorbeeld met energie opwekken, grondstoffen hergebruiken, duurzaam inkopen. Ook samenwerking met andere partijen is van groot belang.

Klimaatadaptatie

Klimaatadaptatie is het proces waarbij de samenleving zich aanpast aan het actuele of verwachte klimaat en de effecten daarvan. Met als doel om de schade die gepaard kan gaan met klimaatverandering te beperken en de kansen die de klimaatverandering biedt te benutten. Natuurlijke systemen passen zich uitsluitend aan bij het actuele klimaat en de effecten daarvan; menselijke interventies kunnen aanpassingen in natuurlijke systemen faciliteren.

Eigen voorbeelden

Wilt u meer weten? Neem dan contact op met Patrick de Rooij, senior beleidsmedewerker. Telefoon: 076-5641000.

Circulaire economie

De circulaire economie is een economisch systeem dat bedoeld is om herbruikbaarheid van producten en grondstoffen te maximaliseren en waardevernietiging te minimaliseren. Anders dan in het huidige lineaire systeem, waarin grondstoffen worden omgezet in producten die aan het einde van hun levensduur worden vernietigd.

Bioplastic

Wilt u hier meer over weten? Neem dan contact op met Etteke Wypkema, senior zuiveringstechnoloog. Telefoon: 076-5641000.

Oeverbeschoeiing

Wilt u hier meer over weten? Neem dan contact op met Johan Merkx. Telefoon: 076-5641000.

Energietransitie

Is een beleidsdoel van de internationale gemeenschap, neergelegd in het Klimaatakkoord van Parijs, om van fossiele brandstoffen naar volledig duurzame energiebronnen zoals zonne-, en windenergie over te stappen. In de 'overgangsperiode' wordt het aandeel conventionele energiebronnen, zoals kolencentrales steeds verder verkleind, en wordt tegelijkertijd gewerkt om zo veel mogelijk energie te besparen. Het doel is om uiteindelijk tot een volledig duurzame energievoorziening te komen. Energietransitie omvat niet alleen het bouwen van windmolens en dergelijke, maar ook onderzoek naar duurzame technologie, zoals opvang en afvang van CO2 (CCS) en elektrisch vervoer .

Wilt u meer weten over energietransitie, neem dan contact op met Victor van den Berg, senior beleidsadviseur. Telefoon: 076-5641000.

Innovatiefabriek Nieuwveer

Wilt u meer weten over innovatiefabriek Nieuwveer, neem dan contact op met Leonie Hartog, Zuiveringstechnoloog. Telefoon: 076-5641000.

Groene Warmtestation Breda

Wilt u meer weten over Groene Warmtestation Breda, neem dan contact op met Henri Maas. Telefoon: 076-5641000.