Veiligheid, schoon en voldoende water is voor iedereen belangrijk. Of u nu woont, werkt of recreëert in Midden en West-Brabant. Waterschap Brabantse Delta zorgt voor veilige dijken en kaders, zuivert rioolwater, verbetert en bewaakt de kwaliteit van sloten, beken en rivieren en regelt de hoogte van het water in Midden- en West-Brabant. Hiervoor betaalt u waterschapsbelasting.

De waterschapsbelasting wordt opgelegd en geïnd door de Belastingsamenwerking West-Brabant. U kunt terecht bij de Belastingsamenwerking West-Brabant (BWB) met vragen over uw aanslag of uw persoonlijke gegevens. Als u het niet eens bent met de aanslag of als u niet kunt betalen, neem dan ook contact op met de Belastingsamenwerking West-Brabant.

Ik huur een woning

Stedelijk water in de Haagse Beemden in Breda

Bent u huurder, dan betaalt u twee soorten waterschapsbelasting: zuiveringsheffing en watersysteemheffing ingezetenen.

Ik huur een woning

Ik bezit een woning of bedrijf

waterschapsbelasting voor bedrijven.jpg

Bent u eigenaar van een woning of bedrijf, dan betaalt u drie soorten waterschapsbelasting: zuiveringsheffing, watersysteemheffing gebouwd en watersysteemheffing ingezetenen.

Ik bezit een woning of bedrijf

Ik bezit onbebouwde grond

waterschapsbelasting voor Onbebouwd terrein.jpg

Als grondeigenaar heeft u belang bij een goede aan- en afvoer van water. Via de watersysteemheffing ongebouwd betaalt u daaraan mee.

Ik ben eigenaar van onbebouwde grond of natuurterrein

Hoe worden de belastingtarieven bepaald?

belastingtarieven.jpg

De hoogte van de aanslag hangt af van uw persoonlijke situatie.

Hoe worden de belastingtarieven bepaald?