Schriftelijke vragen van het algemeen bestuur

Hier vindt u de schriftelijke vragen die het algemeen bestuur aan het dagelijks bestuur stelt. Zodra de antwoorden binnenkomen, worden ook deze hier gepubliceerd.

Datum Thema Fractie Vraag en antwoord
10-07-2019 Technische vragen en antwoorden AB 10 juli 2019
07-07-2019 Consequenties PAS-uitspraak Water Natuurlijk, Natuurterreinen
19-06-2019 Vervolgvragen lozing Gen X op Nieuwe Merwede Partij voor de Dieren
19-06-2019 Projectplan wateroverlast Grensstraat Nispen Ons Water / Waterbreed
18-06-2019 Technische vragen en antwoorden AB 19 juni 2019
07-06-2019 Vervolgvragen over muskusrattenbeleid Partij voor de Dieren
06-06-2019 Glyfosaat op verpachte gronden waterschap Partij voor de Dieren
22-05-2019 Muskusrattenbeleid Partij voor de Dieren
22-05-2019 Technische vragen en antwoorden AB 22 mei 2019
17-05-2019 Mestfraude Partij voor de Dieren
17-05-2019 Directe lozing GenX en PFOA op nieuwe Merwede Partij voor de Dieren
24-04-2019 Technische vragen en antwoorden AB 24 april 2019
27-02-2019 Technische vragen en antwoorden AB 27 februari 2019
24-02-2019 Biomoer PvdA
19-02-2019 Toegankelijkheid schouwpaden voor recreatie Water Natuurlijk
30-01-2019 Technische vragen en antwoorden AB 30 januari 2019
07-01-2019 Project dijkversterking Geertruidenberg Water Natuurlijk, Natuurterreinen en PvdA

28-11-2018

Technische vragen en antwoorden AB 28 november 2018

31-10-2018

Technische vragen en antwoorden AB 31 oktober 2018

20-10-2018

Brand in Dongen

Ons Water/Waterbreed

01-10-2018

Plaquette Waterschap Het Scheldekwartier

Ons Water /Waterbreed

26-09-2018

Technische vragen en antwoorden AB 26 september 2018

27-08-2018

stand van zaken KRWdoelen

Ons Water/Waterbreed

22-08-2018

Technische vragen en antwoorden AB 22 augustus 2018

22-08-2018

Aanplant bossen

Ons Water/Waterbreed

29-07-2018

Volkerak Zoommeer /zoet water

Ons Water/Waterbreed

11-07-2018

Technische vragen en antwoorden AB 11 juli 2018

28-06-18

Invasieve exoten

CDA

13-06-2018

Technische vragen en antwoorden AB 13 juni2018

30-05-2018

Technische vragen en antwoorden AB 30 mei 2018

24-04-2018

Technische vragen en antwoorden AB 25 april 2018

19-04-2018

Aanvullende vragen en antwoorden buitenlandse dienstreizen

Ons Water/Waterbreed

06-03-2018

Technische vragen en antwoorden AB 7 maart 2018

02-02-20

Vragen over buitenlandse dienstreizen

Ons Water/Waterbreed

31-01-2018

Technische vragen en antwoorden AB 31 januari 2018

10-01-2018

Fotowedstrijd dijken

Ons Water / Waterbreed

10-01-2018

Toegankelijkheid stukken Commissie Waterkeringen

Ons Water / Waterbreed

29-11-2017

Technische vragen en atwoorden AB 29 november 2017

20-11-2017

Mestfraude

Water Natuurlijk

20-11-2017

Amphiaziekenhuis en Pharmafilter

Water Natuurlijk

24-10-2017

Technische vragen en antwoorden AB 25 oktober 2017

13-09-2017

Technische vragen en antwoorden AB 13 september 2017

12 -07-2017

Technische vragen en antwoorden AB 12 juli 2017

28-06-2017

Technische vragen en antwoorden AB 28 juni 2017

14-06--017

Technische vragen en antwoorden AB 14 juni 2017

10-05-2017

Technische vragen en antwoorden AB 1 mei 2017

10-04- 2017

Klimaatinstituut

Water Natuurlijk & VVD

23-03- 2017

Grensoverschrijdende samenwerking 't Merkske

Water Natuurlijk

18-01-2017

Technische vragen AB 18 januari 2017

30-11-2016

Vergunningverlening megastal 't Merkske

Water Natuurlijk

01-11-2016

Produceren duurzame energie

CDA

04-10-2016

Werkzaamheden Breda Airport

Ons Water/Waterbreed

12-12016

Technische vragen en antwoorden AB 12 oktober 2016

14-09-2016

Technische vragen en antwoorden AB 14 september 2016

13-072016

Technische vragen en antwoorden AB 13 juli 2016

15-06-2016

Technische vragen en antwoorden Kadernota AB 15 juni 2016

15-06-2016

Technische vragen en antwoorden AB 15 juni 201

04-05-201

Vestingwerken Klundert

CDA

18-05-2016

Technische vragen en antwoorden AB 18 mei 2016

20-04-2016

Technische vragen en antwoorden AB 20 april 2016

04-04016

Green Deal

CDA

23-03-2016

Technische vragen en antwoorden AB 23 maart 2016

11-03-2016

Riolering Lepelstraat

50PLUS

16-02-2016

Technische vragen antwoorden AB 17 februari 2016

27-01-2016

Technische vragen en antwoorden AB 27 januari 2016

08-12-2015

Technische vragen en antwoorden AB 9 december 2015

02-11-2015

Vragen over schuimvlokken bij stuwen in de Mark

Water Natuurlijk

17-10-2015

Ondergrondse gasleiding Goudbloemsedijk

Ons Water / Waterbreed

14-10-015

Huiskameroverleggen Peilbesluiten

Ons Water / Waterbreed

14-10-2015

Technische vragen en antwoorden AB 14 oktober 2015

16-09-2015

Technische vragen en antwoorden AB 16 september 2015

15-09-2015

Rolbrug Benedensas

Ons Water/Waterbreed

13-09-2015

Beloningsstructuur Nederlandse Waterschapsbank

Water Natuurlijk

07-09-2015

Wateroverlast Zonzeel

Ons Water / Waterbreed

05-09-2015

Bestuursgids en verpachten gronden

Ons Water  Waterbreed

02-09-2015

Wateroverlast Westpolder

Ons Water / Waterbreed

20-08-2015

Baggeren Kleine Melanen

Ons Water/ Waterbreed

14-08-2015

Vragen over fietspaden op dijken

OnsWater /Waterbreed

08-08-2015

Vragen over maaien Bergse Plaat

50Plus

15-07-2015

Technische vragen en antwoorden AB 15 juli 2015

17-06-2015

Technische vragen en antwoorden AB 17 juni 2015

27-05-2015

Technische vragen en antwoorden AB 27 mei 2015

21-04-2015

Technische vragen en antwoorden AB 22 april 2015 (incl. verslag 16 april)

10-04-2015

Herroepen besluit projectplan St Antoinedijk

Ons Water / Waterbreed

09-04-205

Grondtransactie gemeente Halderberge

Ons Water/Waterbreed

24-03-2015

Procedure en spelregels Brieven gericht aan het AB

Gezond Water

16-03-2015

Grondverkoop en bevoegdheidsverdeling

Ons Water/Waterbreed

24-02-2015

Technische vragen AB 25 februari 2015

23-02-215

Natuurvisie en Grevelingen

Gezond Water

20-02-2015

Bevers in de Mark

Water Natuurlijk & Gezond Water

09-02-2015

Schriftelijke vragen Groote Melanen

Water Natuurlijk

08-02-2015

Baggeren Groote Melanen

Ons Water / Waterbreed

23-01-2015 Advies Deltaplan Zoetwater Ons Water / Waterbreed
21-01-2015 Technische vragen AB 21 januari 2015
09-12-2014 Technische vragen AB 10 december 2014
08-12-2014 Opvolging discussie Volkerak-Zoommeer Ons Water / Waterbreed
02-12-2014 Zoet en Zout in Zeeland in kaart gebracht Ons Water / Waterbreed
01-12-2014 Belastingtarief natuurterreinen Natuurterreinen
27-11-2014 Aanvullende vraag over Krekenvisie Gezond Water
22-11-2014 Verschillen in natuurbeheer Ons Water / Waterbreed
12-11-2014 Technische vragen AB 12 november 2014
07-11-2014

Bestuurlijke beschouwing 

Natuurterreinen
07-11-2014

Kosten Volkerak-Zoommeer

Ons Water / Waterbreed
03-11-2014

Toekomstige kosten verbonden aan Volkerak-Zoommeer

Ons Water /Waterbreed
15-10-2014 Beleid bronbemaling en 380 KV-verbinding CDA
15-10-2014 Krekenvisie Gezond Water
14-10-2014 Technische vragen AB 15 oktober 2014
08-10-2014 Uitwerking Activiteitenbesluit Ons Water/Waterbreed
22-09-2014 Vervolg voortzetting gebiedscommissies Ons Water/Waterbreed
15-09-2014 Klachten watersportondernemers Ons Water/Waterbreed
15-09-2014 Maaibestekken Ons Water/Waterbreed
25-08-2014 Brugbeheer Ons Water/Waterbreed
22-07-2014 Peilen Hoevense Beemden Ons Water/Waterbreed
08-07-2014 Technische vragen AB 9 juli 2014
11-06-2014 Technische vragen AB 11 juni 2014
10-06-2014 Verpachting dijkpercelen
04-06-2014 Buitenlandse reizen Ons Water/Waterbreed
01-06-2014 OECD-rapport Ons Water/Waterbreed
14-05-2014 Technische vragen AB 14 mei 2014
23-04-2014 Technische vragen AB 23 april 2014
13-4-2014 Evaluatie Takendiscussie Gezond Water e.a.
25-03-2014 Technische vragen AB 26 maart 2014
26-02-2014 Bezuinigingen en brand Moerdijk Gezond Water
26-02-2014 Technische vragen AB 26 februari 2014
05-02-2014

Jaarrekening 2012 SNB

Bedrijven
23 januari 2014 Integriteit en relatiegeschenken VMBB
23 januari 2014 Reeptiend VMBB
21 januari 20014 Technische vragen AB 22 januari 2014
7 januari 2014 Benoeming DBlid bij vacature PvdA
10-12-2013 Technische vragen AB 11 december 2013
09-12-2013 Samenwerkingsovereenkomst Roode Vaart Ons Water / Waterbreed
12-11-2013 Technische vragen AB 13 november 2013
15-10-2013 Technische vragen AB 16 oktober 2013
10-10-2013 Vragen ingekomen stukken en mededelingen AB 18 september 2013
30-09-2013 Dienstverlening BWB

PvdA

Water Natuurlijk

17-09-2013 Technische vragen AB 18 september 2013
06-09-2013 Technische vragen bestuurlijke projectevaluaties AB 12 juni 2013
05-09-2013 Overzichten voor verkiezingsprogramma's gemeenteraadsverkiezingen 2014 Gezond Water
21-08-2013 SMO VMBB
20-08-2013 Technische vragen AB 21 augustus 2013
16-08-2013 SMO VMBB
12-08-2013 Gemeente Geertruidenberg Ons Water / Waterbreed
09-07-2013 Handhaving vuile informatieborden AWP
09-07-2013 Bezoldiging directie NWB AWP
05-07-2013 Aquon en meetgegevens Water Natuurlijk
12-06-2013
14-05-2013 Technische vragen Kadernota
14-05-2013 Technische vragen AB 15 mei 2013
23-04-2013 Technische vragen AB 24 april 2013
16-04-2013 SNB & waardering jaarrekening AWP
19-03-2013 Vergadering algemeen bestuur 20 maart
13-03-2013 Vernatting Mastbos
18-02-2013 Effluentlozingen op de Mark

Gezond Water
PvdA

19-02-2013 Technische vragen AB 20 februari 2013

04-02-2013

EVZ Contreie Oosterhout

Gezond Water
PvdA

22-01-2013

Technische vragen AB 23 januari 2013

19-01-2013 Procedure AB-vragen VMBB

22-01-2013

16-01-2013

Werkgroep parkeren
en voortgang vervoersplan

VMBB
14-01-2013 Integriteitskwestie VMBB
11-01-2013 Afscheid dijkgraaf VMBB
06-01-2013 Brand Moerdijk Gezond Water