Commissies

Het bestuur van het waterschap wordt ondersteund door commissies. Deze adviseren het dagelijks bestuur gevraagd en ongevraagd over stukken waarover een besluit moet komen.

Bezwaarschriftencommissie

Mocht het dagelijks bestuur een bezwaarschrift ontvangen, dan organiseert de Bezwaarschriftencommissie een hoorzitting. Hierin komen de indiener van het bezwaarschrift en vertegenwoordigers van het waterschap aan het woord. Ook andere belanghebbenden kunnen een uitnodiging ontvangen voor zo'n hoorzitting.

Na de hoorzitting adviseert de commissie dagelijks bestuur over de te nemen beslissing. Het waterschap is verplicht om dit advies mee te nemen in de besluitvorming over het bezwaarschrift.

Zodra uw bezwaarschrift ontvangen is, krijgt u een ontvangstbevestiging toegestuurd en wordt uw brief doorgestuurd naar de Commissie Bezwaarschriften. Dit is een externe en onafhankelijke commissie, die het dagelijks bestuur adviseert over de beslissing op bezwaar.

Meer over bezwaar maken

Rekenkamercommissie

Het waterschap kent ook een rekenkamercommissie. Deze onafhankelijke commissie toetst het gevoerde beleid van waterschap Brabantse Delta op doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid. De commissie bepaalt zelf de onderwerpen van haar toetsing.

Meer over de rekenkamercommissie

Aanvullende informatie

Heeft u nog vragen over dit onderwerp? Bel dan naar de Commissie Bezwaarschriften via T 076 564 13 02 of stuur een brief naar:

Waterschap Brabantse Delta
t.a.v. de Commissie Bezwaarschriften
Postbus 5520
4801 DZ Breda