Calamiteitenorganisatie

De bestrijding van calamiteiten vergt een goede samenwerking en afstemming van taken. Daarvoor heeft het waterschap een calamiteitenorganisatie opgezet.

Voor de bestrijding van calamiteiten zijn ruim 120 medewerkers van het waterschap ingedeeld in een wachtdienst die ervoor garant moet staan dat een calamiteit adequaat bestreden kan worden, zowel binnen als buiten kantoortijd.

Afhankelijk van de aard en de ernst van de calamiteit kunnen een Waterschap Actieteam (WAT), Waterschap Operationeel Team (WOT) en Waterschap Beleidsteam (WBT) ingezet worden die maatregelen coördineren en besluiten nemen over alle aangedragen oplossingen ter bestrijding van de calamiteit en de nazorg ervan.

Teams

Team Toelichting

Waterschap Beleidsteam

Het WBT formuleert strategieën m.b.t. de bestrijding van een calamiteit en zorgt voor bestuurlijke afstemming binnen het waterschap maar ook met andere overheden en hulpverleningsorganisaties.

Waterschap Operationeel Team

Het WOT maakt een vertaling van de strategie naar richtlijnen voor de uitvoering en neemt besluiten op managementniveau.

Waterschap Actieteam

Het WAT zorgt voor coördinatie en aansturing van de bestrijding in het veld. 

Missie

De calamiteitenorganisatie streeft naar een tijdige, adequate bestrijding van calamiteiten. Daarbij denken we niet alleen aan de veiligheid van waterstaatswerken, maar ook aan de veiligheid van mensen, het milieu en de bedrijfscontinuïteit van andere bedrijven. Waar mogelijk blijven we de organisatie verbeteren en ontwikkelen. Ook streven we ernaar om veerkrachtig te zijn en de calamiteitenorganisatie te laten aansluiten op de omgeving.

Visie

Hoe vervult de calamiteitenorganisatie haar missie?

  • De calamiteitenorganisatie zorgt ervoor dat er kwalitatief en kwantitatief voldoende mensen en middelen ingezet kunnen worden.
  • Verbeterpunten uit opleidingen, trainingen, oefeningen en evaluaties worden geborgd.
  • Er wordt nadrukkelijk samenwerking gezocht met de externe partners. Ook leren we van organisaties die in een andere sector actief zijn en mogelijk andere visies of ideeën hebben.
  • Een actueel Handboek calamiteitenzorg beschrijft de procedures. Het handboek bestaat uit het calamiteitenplan, deelbestrijdingsplannen en supplementen.

Aanvullende informatie

Voor meer informatie over de calamiteitenorganisatie, neemt u contact op met de calamiteitencoördinator de heer F. van Beek, T 076 564 18 53 of f.van.beek@brabantsedelta.nl.