Onttrekkingsverbod

Bij langdurige droogte kan waterschap Brabantse Delta de onttrekking van oppervlaktewater verbieden met een onttrekkingsverbod. Bij een onttrekkingsverbod mag er geen water meer uit sloten en beken worden gehaald, bijvoorbeeld voor beregening.

Het is belangrijk dat het waterpeil in sloten en beken goed blijft, zodat planten en dieren in sloten, beken, rivieren en andere watergangen goed kunnen leven. Ook blijven oevers en kaden langs deze waterlopen dan sterk.

Drie verschillende gebieden

De aan- en afvoer van water en de beschikbaarheid ervan in West-Brabant verschilt. Daarom deelt het waterschap zijn werkgebied voor het instellen van onttrekkingsverboden op in drie gebieden:

  • de laaggelegen poldergebieden in het noorden en westen van het gebied (gebieden waar peilbesluiten gelden),
  • de hogere zandgronden in het zuiden van West-Brabant (vrij afwaterende gebieden),
  • en de twee grotere rivieren in dit zandgebied ten zuiden van Breda; de Bovenmark en de Aa of Weerijs.

Gedeeltelijk of algeheel onttrekkingsverbod

Voor elk van deze gebieden kan een onttrekkingsverbod gelden voor de beregening van grasland of, in het uiterste geval, een algeheel onttrekkingsverbod. Bij onttrekkingsverboden voor de Bovenmark of de Aa of Weerijs kan het waterschap als tussenliggende optie toestaan om water te gebruiken voor de beregening van bepaalde gewassen die erg afhankelijk zijn van water (kapitaalintensieve gewassen).

Actuele situatie

Geactualiseerd op 18 september 2017.

Er gelden op dit moment geen onttrekkingsverboden meer.

Geen vergunning/ontheffing mogelijk

Voor gebieden waar een onttrekkingsverbod wordt ingesteld, is geen vergunning/ontheffing mogelijk. Ook de reguliere vergunningen en ontheffingen van het waterschap voor het onttrekken van oppervlaktewater, die zijn toegekend op grond van de keur van het waterschap, zijn ondergeschikt aan dit onttrekkingsverbod.

Aanvullende informatie

Heeft u vragen hierover? Vul dan ons online contactformulier in of bel T 076 564 10 00.