Onttrekkingsverbod

Bij langdurige droogte kan waterschap Brabantse Delta de onttrekking van oppervlaktewater verbieden met een onttrekkingsverbod. Bij een onttrekkingsverbod mag er geen water meer uit sloten en beken worden gehaald, bijvoorbeeld voor beregening.

Het is belangrijk dat het waterpeil in sloten en beken goed blijft, zodat planten en dieren in sloten, beken, rivieren en andere watergangen goed kunnen leven. Ook blijven oevers en kaden langs deze waterlopen dan sterk.

Drie verschillende gebieden

De aan- en afvoer van water en de beschikbaarheid ervan in West-Brabant verschilt. Daarom is deelt het waterschap zijn werkgebied voor het instellen van onttrekkingsverboden op in drie gebieden:

 • de laaggelegen poldergebieden in het noorden en westen van het gebied (gebieden waar peilbesluiten gelden),
 • de hogere zandgronden in het zuiden van West-Brabant (vrij afwaterende gebieden),
 • en de twee grotere rivieren in dit zandgebied ten zuiden van Breda; de Bovenmark en de Aa of Weerijs.

Gedeeltelijk of algeheel onttrekkingsverbod

Voor elk van deze gebieden kan een onttrekkingsverbod gelden voor de beregening van grasland of, in het uiterste geval, een algeheel onttrekkingsverbod. Bij onttrekkingsverboden voor de Bovenmark of de Aa of Weerijs kan het waterschap als tussenliggende optie toestaan om water te gebruiken voor de beregening van bepaalde gewassen die erg afhankelijk zijn van water (kapitaalintensieve gewassen).

Actuele situatie

Momenteel kan het waterschap vanwege de bijzondere weersomstandigheden niet in alle watergangen de waterkwantiteit garanderen. De peilen in bepaalde watergangen kunnen lager zijn dan u normaal gesproken gewend bent in deze tijd van het jaar. Wij vragen daarvoor uw begrip.

Vanaf 23 juni is het onttrekkingsverbod uitgebreid voor de volgende gebieden:

 • Een onttrekkingsverbod uit oppervlaktewaterlichamen voor de stroomgebieden van de Molenleij, de Bavelsche Leij en de Gilzewouwerbeek
 • Een onttrekkingsverbod uit oppervlaktewaterlichamen voor het stroomgebied van de Aa of Weerijs en Kleine Beek maar exclusief de waterloop Aa of Weerijs zelf
 • Een onttrekkingsverbod uit oppervlaktewaterlichamen voor het stroomgebied van de Brandse vaart en zijbeken
 • Een onttrekkingsverbod uit oppervlaktewaterlichamen voor het stroomgebied van de Molenbeek, Eldertsche Turfvaart, Bakkersberg leiding en de Enge Beek maar exclusief de waterloop Molenbeek zelf
 • Een onttrekkingsverbod voor beregening van alle gewassen behoudens kapitaalintensieve teelten voor Aa of Weerijs (waterloop zelf)
 • Een onttrekkingsverbod voor de bereging van grasland uit oppervlaktewaterlichamen voor stroomgebied van de Bovenmark (excl.de waterloop Bovenmark zelf)
 • Een onttrekkingsverbod voor de bereging van grasland uit oppervlaktewaterlichamen voor stroomgebied van de Bovenmark (waterloop zelf
 • Een onttrekkingsverbod voor de bereging van grasland uit oppervlaktewaterlichamen voor stroomgebied van de Molenbeek (waterloop zelf)

Vanaf 20 juni is het onttrekkingsverbod uitgebreid voor de volgende gebieden:

 • een onttrekkingsverbod voor beregening van grasland in het stroomgebied van de Aa of Weerijs stroomgebied (excl. Aa en Weerijs zelf)
 • een onttrekkingsverbod voor beregening van grasland in de Aa of Weerijs (waterloop zelf)

Vanaf 16 juni is het onttrekkingsverbod uitgebreid voor de volgende gebieden:

 • een onttrekkingsverbod voor het stroomgebied van de Groote Leij en de Hultense Leij.

Vanaf 7 juni is het onttrekkingsverbod uitgebreid voor de volgende gebieden:

 • een totaal onttrekkingsverbod voor het stroomgebied van de Donge. Dit stroomgebied heet Dongevallei en ligt in de gemeenten Oosterhout, Dongen, Breda, Tilburg en Gilze en Rijen.
 • een totaal onttrekkingsverbod voor het stroomgebied van de Kibbelvaart, Lokkervaart en Bosloop. Dit stroomgebied ligt in de gemeenten Breda, Etten-Leur, Halderberge en Rucphen

Er geldt sinds 2 juni al een onttrekkingsverbod voor de volgende gebieden:

 • een totaal onttrekkingsverbod voor het stroomgebied van de Turfvaart, gelegen in de gemeenten Breda, Etten-Leur, Rucphen en Zundert
 • een totaal onttrekkingsverbod voor het stroomgebied Wouwse Gronden, gelegen in de gemeenten Steenbergen, Bergen op Zoom en Roosendaal

Bekijk hier de kaart met de actuele situatie

Geen vergunning/ontheffing mogelijk

Voor gebieden waar een onttrekkingsverbod wordt ingesteld, is geen vergunning/ontheffing mogelijk. Ook de reguliere vergunningen en ontheffingen van het waterschap voor het onttrekken van oppervlaktewater, die zijn toegekend op grond van de keur van het waterschap, zijn ondergeschikt aan dit onttrekkingsverbod.

Aanvullende informatie

Heeft u vragen hierover? Vul dan ons online contactformulier in of bel T 076 564 10 00.