Onttrekkingsverbod

Wanneer het waterschap merkt dat het waterpeil in sloten en beken zakt, kan het verboden worden om water uit deze sloten en beken te halen om bijvoorbeeld landbouwgrond te beregenen. Dat noemen we een onttrekkingsverbod uit oppervlaktewater.

Waarom stelt het waterschap een onttrekkingsverbod uit oppervlaktewater in?

Bij langdurige droogte zakt het waterpeil. Het waterschap wil verdere daling van het waterpeil voorkomen en voldoende voorraad behouden voor de warme en droge periode die nog wordt verwacht. Door lage waterstanden kan er namelijk schade aan oevers en kaden worden aangericht. Daarnaast is er kans op verslechtering van de waterkwaliteit doordat door de hoge buitentemperatuur het water opwarmt. Hiervoor bevat het minder zuurstof en dat is dodelijk voor planten en dieren.

Actuele situatie

Geactualiseerd op 6 december 2018.

Bekijk de kaart met de actuele situatie.

Hieronder een overzicht per gebied welke verboden er gelden en wanneer deze zijn ingegaan.

Verbod grasland: onttrekkingsverbod voor de beregening van grasland uit oppervlaktewaterlichamen
Totaalverbod: onttrekkingsverbod uit oppervlaktewaterlichamen

Nummer 1 - De Mark-Vliet Boezem

 • Geen verbod

Nummer 2 - Gebied ten noorden van het Wilhelminakanaal

 • Geen verbod (07-11)

Nummer 3 - Dongevallei

 • Geen verbod (07-11)

Nummer 4 - Stroomgebied van de Oude Leij

 • Geen verbod (14-12)

Nummer 5 - Stroomgebied van de Groote Leij en de Hultense Leij

 • Geen verbod (14-12)

Nummer 6 - Molenleij, Bavelsche Leij en de Gilzewouwerbeek

 • Geen verbod (06-12)

Nummer 7 -Bovenmark stroomgebied (excl. Bovenmark zelf)

 • Geen verbod (06-09)

Nummer 7w - Bovenmark (waterloop zelf)

 • Geen verbod (06-09)

Nummer 8 - Aa of Weerijs stroomgebied (excl. Aa of Weerijs zelf)

 • Geen verbod (07-11)

Nummer 8w - Aa of Weerijs (waterloop zelf)

 • Geen verbod (07-11)

Nummer 9 - Bijloop, Oude Bijloop en Turfvaart Breda

 •  Geen verbod (06-12)

Nummer 10 - Brandse vaart en zijbeken

 • Geen verbod (06-09)

Nummer 11 - Kibbelvaart, Lokkervaart en Bosloop

 • Geen verbod (1-10)

Nummer 12 - Stroomgebied van de Molenbeek, Eldertsche Turfvaart, Bakkersberg leiding en de Enge Beek (excl. Molenbeek zelf)

 • Geen verbod (06-09)

Nummer 12w - Molenbeek (waterloop zelf)

 • Geen verbod (06-09)

Nummer 13 - De Wouwse gronden

 • Geen verbod (14-12)

Nummer 14 - Ligne

 • Geen verbod (14-12)

Nummer 15 - Bleekloop en Zoom

 • Geen verbod (14-12)

Nummer 16 - Woensdrechtse Kil

 • Geen verbod

Nummer 17 - Ossendrechtse Kil

 • Geen verbod

Stroomgebied Rietkreek (peilbeheerst gebied)

 • Geen verbod (14-12)

Bemalingsgebieden Brooymans, De Ever, Westland en Leurschans (peilbeheerst gebied)

 • Geen verbod (14-12)

Koningspolder West, Koningsoordpolder West, Anna Polder Zuid-West en Anna Polder Noord-Oost (peilbeheerst gebied)

 • Geen verbod (14-12)

Polder Westland (zuidelijk deel) en poldergebied ten westen van de bemalingsgebieden Hogediep en Nieuw-Vossemeer

 • Geen verbod (14-12)

Kapitaalintensieve teelten

Bij onttrekkingsverboden voor de Bovenmark of de Aa of Weerijs kan het waterschap als tussenliggende optie toestaan om water te gebruiken voor de beregening van bepaalde gewassen die erg afhankelijk zijn van water (kapitaalintensieve gewassen). Lijst van kapitaalintensieve teelten:

 • Peulvruchten en groentegewassen
 • Containerteelt
 • Bos- en haagplantsoen aangeplant na 1 januari van het betreffende jaar
 • Zacht fruitteelt

Beperking onttrekken van grondwater voor beregening grasland

Naast het onttrekken van water uit oppervlaktewater (bijvoorbeeld sloten en beken) kan er ook grondwater worden onttrokken voor het beregenen van grond. Voor verschillende gebieden in Brabant gelden beperkingen ten aanzien van het beregenen van grasland met grondwater. Dit betreft de beregeningszones waar nog een vergunningsplicht geldt. Hier mag grasland in juni en juli niet beregend worden tussen 11:00 en 17:00 uur (urenverbod). In extreem droge jaren kan voor graslandberegening de 5%-regeling van kracht worden; grasland mag dan wel in juni/juli tussen 11 en 17 uur beregend worden. Deze regeling was van 8 tot 17 juli 2018 van kracht. Nu niet meer. Dit betekent dat tot 1 augustus 2018 overdag tussen 11.00 en 17.00 uur grasland niet beregend mag worden met grondwater.

Vraag & antwoord

Hoe lang gelden de onttrekkingsverboden voor oppervlaktewater?

Het verbod geldt voor onbepaalde tijd.

Hoe worden wijzigingen of onttrekkingsverboden bekend gemaakt?

Dat zal altijd via deze website en via www.officielebekendmakingen.nl gebeuren.

Kan ik een ontheffing aanvragen voor het onttrekkingsverbod?

Voor gebieden waar een onttrekkingsverbod wordt ingesteld, is geen vergunning/ontheffing mogelijk. Ook de reguliere vergunningen en ontheffingen van het waterschap voor het onttrekken van oppervlaktewater, die zijn toegekend op grond van de keur van het waterschap, zijn ondergeschikt aan dit onttrekkingsverbod.

Voor wie geldt het onttrekkingsverbod voor oppervlaktewater?

Voor alle bedrijven en particulieren in het aangewezen gebied waar het verbod geldt.

Wie controleren de naleving van het verbod?

Handhavers van het waterschap zien toe op het verbod. Zij voeren verscherpte controle uit op de naleving van het verbod om water te onttrekken.

Aanvullende informatie

Heeft u vragen hierover? Vul dan ons online contactformulier in of bel T 076 564 10 00.