Blauwalgen

Blauwalgen komen van nature voor in zoet water en zijn in principe altijd aanwezig. Onder bepaalde omstandigheden kan een explosieve groei van blauwalgen optreden. De bacterie is pas schadelijk als er teveel van is. Er ontstaat dan een groene laag op het water. 

Vermijd contact

Waterschap Brabantse Delta raadt contact met het water sterk af. Contact met blauwalg kan leiden tot huidirritatie, zoals jeuk en rode vlekken. Als mensen of dieren het water via de mond binnen krijgen, kan dit maag- en darmklachten veroorzaken. Mocht dit toch gebeuren, spoel u dan zo snel mogelijk af en raadpleeg uw arts.

Slecht voor de natuur

Blauwalg is ook gevaarlijk voor de natuur en de waterkwaliteit. De bacterie haalt namelijk zuurstof uit het water. Hoe meer blauwalg, hoe minder zuurstof er over blijft voor vissen en planten. Vissterfte kan het gevolg zijn.

Hoe ontstaat het en wat kunt u doen?

Blauwalgen ontwikkelen zich vooral bij hogere temperaturen en in stilstaand water dat te rijk is aan voedingsstoffen. Die voedingsstoffen zitten bijvoorbeeld in afgevallen bladeren, maar komt ook in het water via lokvoer van sportvissers, brood en hondenpoep. Beperk dus het gebruik van lokvoer, ruim hondenpoep op en voer geen eenden in het water. Wanneer het water afkoelt, verdwijnen de blauwalgen en wordt het water weer helder.

  

Wat doet Brabantse Delta eraan?

Het waterschap controleert het water regelmatig op de aanwezigheid van blauwalgen. Wanneer er blauwalg gesignaleerd is, worden gemeenten en omwonenden op de hoogte gesteld en plaatst de gemeente borden bij het water.

Zwemwater

Bent u van plan een duik in natuurwater te nemen? Kijk dan op www.zwemwater.nl. Op deze website ziet u waar dat veilig en schoon kan. Bij officiële zwemplassen kijkt de provincie Noord-Brabant of het veilig is en er niet te veel afval op de bodem ligt, zoals glasscherven. Verder controleren ze de kwaliteit van het water. De provincie kan een zwemplas tijdelijk sluiten als er bijvoorbeeld blauwalgen worden gemeten. Uiteraard spelen ook voorzieningen een rol, zoals verkleedhokjes.

Actueel overzicht: blauwalg in lokale wateren

Blauwalg in uw buurt? Bekijk de actuele situatie op de kaart.

Bergen op Zoom

  • Pielekenswater (Ravelijn) 
  • Vijver Anton van Duinkerkenpark

Halderberge 

  • Noordelijke Albano vijver
  • Zuidelijke Albano vijver