Botulisme

Botulisme is een besmettelijke vorm van voedselvergiftiging waaraan vooral watervogels en vissen sterven. De bacterie die botulisme veroorzaakt, kan zich snel vermenigvuldigen als er dode vogels of vissen in het water liggen, of wanneer het water boven de 20 graden Celsius komt. 

Hoe herkent u botulisme?

Botulisme bij dieren kunt u herkennen aan verlammingsverschijnselen aan kop, nek, vleugels of poten.

Wat kunt u doen?

In Nederland is botulisme bij mensen al heel lang niet meer voorgekomen. Toch kunt u uit voorzorg beter niet zwemmen, surfen of spelen in water waarin dode dieren zijn gevonden.

Ook is het raadzaam om huisdieren uit de buurt te houden van dode dieren en het water waarin ze gevonden zijn. Om verspreiding van botulisme te voorkomen, is het belangrijk dat dode dieren zo snel mogelijk worden opgeruimd.

  • Raak de dode dieren niet aan;
  • Ga niet in het water waar u het dier heeft gezien. Laat hier geen kinderen spelen of honden uit;
  • Meld het bij het waterschap of de gemeente.

Melding doen

Meld de locatie waar u dode dieren in het water heeft gezien bij het waterschap, telefoonnummer: 076 564 10 00. U kunt ook een melding doen bij uw gemeente.

Wat doet het waterschap met een melding van botulisme?

  • Bij verdenking van botulisme (meerdere dode watervogels op één plek) verwijdert het waterschap de dode dieren en laat zo nodig in het laboratorium onderzoeken of daar inderdaad sprake van is.
  • Waar mogelijk wordt het water doorgespoeld.
  • Is het water een officiële zwemwaterlocatie, dan bepaalt de provincie of een waarschuwing of een zwemverbod uitgevaardigd moet worden. In andere gevallen bekijkt het waterschap of botulisme op die plek een risico vormt, bijvoorbeeld omdat er vaak dieren drinken.
  • Vervolgens adviseren we de beheerder van het water -bijvoorbeeld een gemeente of recreatieschap- om waarschuwingsborden te plaatsen. De beheerder beslist zelf of hij borden plaatst.

Actueel overzicht: botulisme in lokale wateren

Botulisme in uw buurt? Bekijk de actuele situatie op de kaart.