Leren over water

Wilt u weten wat waterschap Brabantse Delta doet voor droge voeten, veilige dijken en schoon water? Boek dan eens een gratis rondleiding of vraag een gastles aan voor het voortgezet en hoger onderwijs. Het waterschap kan je ook begeleiden bij je profielwerkstuk of spreekbeurt. Ook voor andere groepen hebben wij educatieve activiteiten.

Meer over het waterschapswerk

Rondleidingen & excursies

Waterschap Brabantse Delta biedt diverse rondleidingen voor het basis- en voortgezet onderwijs en andere groepen. Bezoek eens een rioolwaterzuivering, een gemaal of een bijzonder gebied. De rondleidingen worden verzorgd door professionele gidsen en zijn gratis.

Meer over rondleidingen en excursies

In de klas

Brabantse Delta biedt gastlessen aan voor voortgezet en hoger onderwijs. Ook hebben we gratis digitale lesprogramma's en materiaal voor spreekbeurten en werkstukken.

Meer over in de klas

Brochures

Vraag gratis een brochure aan

Historie

Waterschap Brabantse Delta bestaat pas sinds 2004. Toch heeft het waterschap een rijke historie. Ontdek honderden jaren oude archieven en duik de waterschapsgeschiedenis in!

Meer over historie