Nergens ter wereld hebben mensen zo’n speciale band met water als in Nederland. Wij Nederlanders hebben állemaal wel iets met water. We houden ervan, of misschien juist niet. We wonen er tussen of werken ermee. We zwemmen en vissen erin of fietsen erdoor. We hebben water nodig voor onze planten en dieren en om onze oogsten te laten slagen. Water is overal om ons heen: in sloten, kanalen en rivieren. En stiekem is iedere Nederlander trots op hoe wij naast, tegen en vooral mét water leven.

In Nederland beheren de waterschappen ons water. En jij hebt invloed op hoe waterschap Brabantse Delta dat gaat doen! Laat je horen over wateronderwerpen in jouw buurt. Geef je stem tijdens de waterschapsverkiezingen op 20 maart 2019.

Hoe stel ik me kandidaat?

Waterschapsverkiezingen stembiljet.jpg

Wil je bestuurder worden bij waterschap Brabantse Delta? Dan kun je jezelf verkiesbaar stellen voor de waterschapsverkiezingen op 20 maart 2019.

Hoe stel ik me kandidaat?

Er valt iets te kiezen!

Er valt wat te kiezen.jpeg

Benieuwd wat er te kiezen valt? Binnenkort vind je hier meer informatie over de verkiezingsthema’s.

Deelnemende partijen

Begin 2019 volgt meer informatie.

Vraag & contact

Contact baliemedewerksters.jpg

Heb je nog vragen over de waterschapsverkiezingen?

Contact

Waar stem je op?

Op woensdag 20 maart 2019 zijn de verkiezingen voor het algemeen bestuur van Brabantse Delta. Deze zijn tegelijkertijd met de verkiezingen voor de Provinciale Staten. Iedereen van 18 jaar of ouder, die woont in het beheergebied van ons waterschap, mag stemmen voor het algemeen bestuur van waterschap Brabantse Delta.

Het algemeen bestuur van een waterschap is vergelijkbaar met de gemeenteraad bij een gemeente. Dit algemeen bestuur stelt het beleid van het waterschap vast en controleert of het dagelijks bestuur dat beleid goed uitvoert. Het algemeen bestuur vertegenwoordigt alle belanghebbenden bij de taakuitoefening van het waterschap. Om de 4 jaar wordt er een nieuw algemeen bestuur gekozen.
Schoon, veilig en voldoende water zijn niet vanzelfsprekend. Zo heeft het waterschap bijvoorbeeld een grote rol gespeeld tijdens de droogte afgelopen zomer. Als je stemt heb je invloed op de keuzes die het bestuur maakt over klimaat, waterveiligheid en waterkwaliteit.
Het algemeen bestuur bestaat uit 30 leden. 23 zetels worden door verkiezingen ingevuld. Naast deze 23 zetels voor de inwoners, worden 7 leden benoemd namens bedrijven, agrariërs en natuurterreinen. Voor deze leden vinden geen verkiezingen plaats. Deze benoemingen vinden plaats door respectievelijk de Kamer van Koophandel (KvK) voor 3 zetels, Zuidelijke Land- en Tuinbouworganisatie (ZLTO) voor 3 zetels en de Vereniging van Bos- en Natuureigenaren (VBNE) voor 1 zetels.