Nederland heeft veel inwoners op een klein stuk grondgebied en ook heel veel water. Die combinatie maakt het een uitdaging om zowel waterveiligheid als waterkwaliteit te waarborgen.

Om het waterbeheer in goede banen te leiden, bestaan er regels en wetten waaraan wij als waterschap en u moeten voldoen. Zo is er de Waterwet die voor heel Nederland geldt en heeft ieder waterschap een Keur. Hierin zijn regionale regels opgenomen.