Beregening uit grondwater

Grondwater kan gebruikt worden voor de volgende soorten beregening:

Nieuwe put?

Wilt u een nieuwe put boren? Dan moet u dit door een gecertificeerd bedrijf laten doen. U dient op de volgende momenten per post of mail een melding te doen:

  1. De booractiviteit dient minimaal 2 weken voor aanvang schriftelijk te worden gemeld.
  2. Binnen 4 weken na uitvoering van de boring moet een veldwerkverslag worden toegestuurd aan het waterschap;
  3. Bij afdichting van een put moet het veldwerkverslag binnen 4 weken na uitvoering per post of mail worden toegestuurd aan het waterschap.

Voor meer informatie zie hoofdstuk 22 van de Beleidsregels.

Grondwateropgave

Onttrekt u grondwater voor beregening? Dan moet u de hoeveelheid onttrokken grondwater ieder jaar opgeven via de opgave grondwateronttrekking.

Wijziging vergunning

Heeft u een watervergunning voor onttrekken van grondwater voor beregening en wilt u deze vergunning wijzigen? U kunt de vergunning alleen digitaal wijzigen via Omgevingsloket Online. Voeg één van de onderstaande bijlage toe voor een volledige aanvraag.  

Een vergunning wijzigen

Aanvullende informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling vergunningen via telefoonnummer T 076 564 13 45.