Boringen grondwaterput

In Nederland moeten de meeste grondwaterputten geboord en worden verwijderd door bedrijven die erkend zijn voor het uitvoeren van mechanische boringen (BRL SIKB 2100). Alleen als ze ten behoeve van bemaling zijn en niet dieper dan 10 meter-maaiveld geboord wordt en er geen scheidende lagen doorboord worden, mag de boring uitgevoerd worden door een bedrijf dat niet gecertificeerd is.

Daarnaast moet u op de volgende momenten een melding doen bij het waterschap:

  • De datum van de boring dient minimaal 2 weken voor uitvoering schriftelijk te worden gemeld;
  • Binnen 4 weken na uitvoering van de boring moet een veldwerkverslag worden toegestuurd;
  • Bij afdichting van een put moet het veldwerkverslag binnen 4 weken na uitvoering worden toegestuurd.

Richt deze meldingen aan de afdeling handhaving van waterschap Brabantse Delta en stuur deze per post of per e-mail naar info@brabantsedelta.nl.

Bescherming grondwaterkwaliteit

In de BRL SIKB 2100 stelt de Nederlandse overheid strenge eisen aan de deskundigheid van de boorbedrijven en het milieuverantwoord uitvoeren van mechanische boringen. Het ongecontroleerd doorboren van scheidende lagen in de bodem leidt op termijn onherroepelijk tot aantasting van de kwaliteit van het grondwater. Hiermee kan de drinkwaterkwaliteit in gevaar komen.

Alle erkende boorbedrijven zijn opgenomen in het zoekmenu 'erkende bodemintermediairs' van Bodem+. Zoek hierbij op ‘Erkende instelling’ en vervolgens op normdocument ‘2101’.

Meer informatie

Meer informatie over de BRL 2100 en bijbehorend protocol 2101 vindt u op de website van het SIKB.