Grondwateronttrekkingen

Wilt u grondwater onttrekken? Dan heeft u in de meeste gevallen te maken met het waterschap. U bent verplicht een vergunning aan te vragen, tenzij er algemene regels gelden.

Het waterschap is het bevoegd gezag voor:

Toetsing van uw aanvraag

Uw aanvraag toetsen we aan de Beleidsregel toepassing Waterwet en Keur. Omdat we spaarzaam met ons water en de omgeving willen omgaan, mag er niet meer en dieper worden onttrokken dan noodzakelijk is voor het beoogde doel. Ook is het van belang dat boringen worden uitgevoerd door een gecertificeerd bedrijf.