Kleine onttrekking

Kleine onttrekkingen zijn onttrekkingen met minder dan 10m3 per uur. U hoeft geen vergunning aan te vragen of een melding te doen als u voldoet aan de algemene regels hoofdstuk 34.

Dit is het geval als:

 • de pompcapaciteit van de onttrekkingsinrichting niet meer bedraagt dan 10m3 per uur en;
 • de put buiten de beschermde gebieden ligt en;
 • de put niet dieper is dan bepaald in artikel 34.1 van de algemene regels.
  Raadpleeg de kaart om te zien wat de maximale diepte van de put mag zijn. Let hierbij op dat u de juiste kaartlaag aanvinkt en voldoende inzoomt op de kaart voordat u de maximale put diepte opvraagt.

Veedrenkputten vormen een uitzondering. Hierbij hoeft niet getoetst te worden of deze in een beschermd gebied liggen. Als niet aan bovenstaande voorwaarden wordt voldaan, dan heeft u een vergunning nodig om grondwater te mogen onttrekken.

Handig om te weten

 • Nieuwe vergunningen voor kleine onttrekkingen worden niet verleend.
 • Bij vervanging van een bestaande put mag de put niet dieper zijn dan aangegeven in de algemene regels en mag deze niet gelegen zijn in een beschermd gebied.

Voor meer informatie zie hoofdstuk 22 van de Beleidsregels.

Oude beregeningsput?

Heeft u een put met beregeningsvergunning, maar gebruikt u die put alleen voor bijvoorbeeld de beregening van uw (moes)tuin? Als niet meer dan 10m3 per uur onttrokken wordt dan is sprake van een kleine onttrekking. Als die onttrekking aan de algemene regel voor kleine onttrekkingen voldoet, kan u een verzoek indienen om uw vergunning te laten intrekken want de onttrekking is dan niet vergunningsplichtig.

Is uw put te diep om aan de algemene regel te voldoen? Of ligt uw put in een “beschermd gebied”? Dan kan u uw bestaande beregeningsvergunning laten omzetten in een vergunning voor een kleine onttrekking.

Dat heeft twee voordelen:

 • U hoeft de onttrokken hoeveelheid water niet meer te meten, registreren en opgeven.
 • U hoeft geen melding met bedrijfswaterplan in te dienen om vanaf 2018 te mogen beregenen.

U kunt uw beregeningsvergunning wijzigen via het Omgevingsloket (OLO). Geef in het verzoek aan dat u de bestaande beregeningsvergunning wilt omzetten in een vergunning voor een kleine onttrekking. Lever hierbij minimaal de volgende gegevens aan:

 • Registratienummer beregeningsvergunning;
 • Exacte locatie van de put (op een duidelijke kaart of de X- en Y coördinaten);
 • Pompcapaciteit;
 • Diepte van de put

Aanvullende informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling vergunningen via telefoonnummer T 076 564 13 45.