Vergunning of melding? Check vooraf

Er zijn regels voor wonen en werken aan water. Als u iets wilt maken of doen in of bij water of een waterkering (zoals een dijk) heeft u waarschijnlijk een watervergunning nodig.

Stap 1: bepaal uw locatie

U wilt iets doen op een specifieke locatie. Daarom is het belangrijk dat u eerst kijkt in de Legger. Dit is een kaart die laat zien aan wat voor soort water of dijk u woont of werkt. De Legger drukt dat uit in een categorie. Schrijf dit op, u heeft deze informatie in een vervolgstap nodig.

Meer over de Legger

Stap 2: bepaal uw activiteit

U weet nu welke categorie het water heeft waar u iets wilt doen. Wat mag daar wel en wat niet? Moet u een vergunning aanvragen, volstaat een melding of kunt u starten zonder vergunning of melding? Het waterschap heeft regels opgesteld die staan in de Keur. Via de website Brabant Keur is per activiteit de regelgeving in beeld gebracht. Klik op een activiteit en bepaal welke vervolgstap u moet nemen. De informatie uit stap 1 heeft u daarbij nodig.

Stap 3: vergunning aanvragen of melding doen

U weet nu of u een vergunning moet aanvragen of een melding volstaat. Een watervergunning kunt u alleen digitaal aanvragen via Omgevingsloket Online. Kies bij water gerelateerde werkzaamheden voor "werkzaamheden binnen de watervergunning''.

Extra hulp?

Voor een aantal werkzaamheden kunt u een principetekening gebruiken. Dit is een visuele, gedetailleerde weergave van de situatie. U kunt deze met opmerkingen (bijvoorbeeld maatvoering) toevoegen bij uw vergunningaanvraag. U kunt ze mogelijk ook als hulpmiddel gebruiken bij de uitvoering van de werkzaamheden, als u voldoet aan de algemene regel.

Aanvullende informatie

Staat uw activiteit er niet bij? Of heeft u een vraag over uw activiteit, vergunning of melding? Neem dan contact op met afdeling Vergunningen via T 076 564 13 45.