Wonen aan een dijk

Gebieden achter dijken zijn de laatste jaren dichter bevolkt. Ook verandert het klimaat met lange perioden van droogte en extreme regenval wat vraagt om een goede af- en aanvoer van water. Naleving van veiligheidsregels is daarom van groot belang.

Het waterschap heeft regels opgesteld voor behoud van veilige dijken.

Enkele tips:

  • Verander niets aan de oorspronkelijke vorm van dijken;
  • Plaats of bouw alleen iets op een dijk met een vergunning van het waterschap.
  • Van 1 oktober tot 1 april mag u geen werkzaamheden uitvoeren op of rondom een waterkering. U kunt dan wél een watervergunning aanvragen, maar u mag pas na 1 april uw werkzaamheden starten.
  • Is de grond op een dijk van u? Controleer de grasmat regelmatig en herstel schade direct.

 Let op: deze lijst is niet volledig. Kijk in de Keur wat u zelf kunt of moet doen voor behoud van veilige dijken.