Medewerkers aan het woord

Alles behalve stoffig

"Na een studie aan de NHTV kwam ik terecht bij Brabantse Delta. Dat leek in eerste instantie niet zo'n logische stap, maar mijn competenties bleken binnen hier perfect van pas te komen.

Intussen ben ik ruim twee jaar Adviseur Zuiveren en verantwoordelijk voor de financiële cyclus van de afdeling Zuiveren. Daarnaast ben ik contractbeheerder, KAM-aanspreekpunt, lid van de ondernemingsraad en verzorg de interne communicatie op mijn afdeling. En dat is nu precies wat Brabantse Delta mogelijk maakt: de vrijheid om je functie grotendeels zelf vorm te geven.

Vrienden maken wel eens grappen over het feit dat ik nu ambtenaar ben, maar Brabantse Delta is alles behalve stoffig. Het digitale werken, de flexplekken en de flexibele invulling van de werkuren zijn echt helemaal van deze tijd!" 

Esther van Meersbergen

Niet alleen divers, maar zeker ook spannend

jack poppelaarsa - kopie"Als ik met pensioen ga, wil ik de dijken met een gerust hart achterlaten. Als Teamleider Waterkeringen en Vaarwegen ben ik samen met mijn collega's de ogen en oren van het waterschap als het gaat om dijken en vaarwegen. We controleren ze niet alleen, maar plegen ook onderhoud om de dijken sterk, de waterwegen bevaarbaar en het achterland veilig te houden.

Ik ben meestal buiten aan het werk, maar één dag in de week reserveer ik voor afspraken op kantoor. We spreken dan niet alleen over financiën en personeelszaken, maar ook over toekomstvisies en de uitwerkingen daarvan. Zo brengt de klimaatproblematiek nieuwe uitdagingen met zich mee. Waar we vroeger vochten tegen hoog water, kiezen we er steeds vaker voor om water de ruimte te geven.

Mijn werk is niet alleen divers, maar zeker ook spannend, bijvoorbeeld bij hoog water. Wateroverlast is niet wenselijk, maar voor mij als waterschapper erg interessant. Waarom? Omdat we onze dijken hooguit kunnen toetsen, maar nooit echt kunnen testen. Pas bij hoog water zien we of onze aanpak werkt en waar het beter kan."

Jack Poppelaars

Grote vrijheid

Calle in het water"Dat muskusratten een groot probleem zijn voor de veiligheid van ons land weten veel mensen niet. En gelukkig maar, want dat betekent dat we ons werk goed doen. Muskusratten graven van onder het wateroppervlak een nest in de oevers, waardoor die oevers en ook dijken kwetsbaar worden. Als we de dieren hun gang zouden laten gaan, zouden we met grote wateroverlast zitten.

Als kleine jongen al trok ik met mijn vader de natuur in om muskusratten te vangen en ben daarna in zijn voetsporen getreden. Nu beheer ik een gebied van zo'n 700 km, wat betekent dat ik bijna 2000 km per jaar loop om alle wateren te controleren. Het is een fysiek zwaar beroep, maar daar staat tegenover dat ik elke dag in de natuur werk en de mooiste dingen zie. Bovendien heb ik de vrijheid mijn bestrijdingstaktiek en techniek grotendeels zelf te bepalen, met als doel de muskusrattenpopulatie in mijn gebied zo laag mogelijk te krijgen en houden."

Calle Boot