Wat wij bieden

Hoofdkantoor waterschap Brabantse Delta

Waterschap Brabantse Delta biedt een prima salaris en een uitgebreid pakket arbeidsvoorwaarden.

Het nieuwe werken

Het waterschap kiest voor een flexibele, eigentijdse manier van werken: efficiënt, transparant en open. Vaste werkplekken behoren tot het verleden. Medewerkers kiezen een plek afhankelijk van het type werk (bijvoorbeeld: vergaderen, geconcentreerd werken, groepsoverleggen, telefoneren). Belangrijke onderdelen van de nieuwe manier van werken zijn digitaal werken en archiveren, clean desk en meer eigen verantwoordelijkheid voor medewerkers. Meer over onze digitale manier van werken lees je op de website Werken met digitale documenten.

Arbeidsvoorwaarden

De arbeidsvoorwaarden van het waterschap staan in de Sectorale Arbeidsvoorwaardenregelingen Waterschapspersoneel. Dit is de CAO voor waterschappen en is te bekijken op de website van Unie van Waterschappen en in eigen (lokale) arbeidsvoorwaardenregelingen.

36-urige werkweek

Fulltime medewerkers hebben gemiddeld een 36-urige werkweek waarbij 4 keer 9 uur ook tot de mogelijkheden behoort. Daarnaast vindt er jaarlijks een toets plaats of uitbreiding of inkrimping van de uren (meerwerk of minderwerk) past binnen het werkpakket en de financiële ruimte (zie ook Sectorale Arbeidsvoorwaardenregeling Waterschapspersoneel artikel 4.1.3 en artikel 4.1.4.).

Collectieve zorgverzekering

Waterschap Brabantse Delta biedt haar medewerkers de mogelijkheid om te kiezen voor een zorgverzekering tegen gereduceerd tarief. De waterschappen selecteerden Iza, CZ en Menzis als zorgverzekeraars die namens de waterschappen een zorgverzekering aanbieden met collectiviteitskorting.

Dienstreizen

Als milieubewuste organisatie stimuleert waterschap Brabantse Delta dienstreizen per openbaar vervoer. Deze kosten worden voor 100% vergoed. Naar moeilijk bereikbare locaties kan een medewerker de eigen auto gebruiken, waarvoor een kilometervergoeding van €0,33 geldt. Ook staan er dienstauto's ter beschikking.

Functiewaardering en salaris

Alle functies zijn beschreven en gewaardeerd op basis van een functiewaarderingssysteem (FuWater) en gekoppeld aan een bepaalde schaal. De schalen zijn onderdeel van de CAO.

De met functiewaardering bepaalde functieschaal kent een minimum- en een maximumbedrag. Voor het overige zijn de schalen open. Afhankelijk van de jaarlijkse beoordeling stijgt een medewerker procentueel binnen een schaal tot het maximum.

 

Individueel Keuze Budget

Waterschap Brabantse Delta werkt met het individuele keuzebudget (IKB). Dit is opgebouwd uit het vakantiegeld en andere financiële (secundaire) arbeidsvoorwaarden. Zo kan de medewerker kiezen om (een gedeelte) van het budget te laten uitbetalen of kan het worden ingezet voor het kopen van extra verlof.

 

Pensioen
Het pensioen van medewerkers is ondergebracht bij het ABP. Het gaat om het ABP Keuzepensioen, waarbij medewerkers de keuze hebben om eerder of later dan 65 jaar te stoppen met werken. Daarnaast bestaat er een regeling voor ABP extra pensioen.
Persoonsgebonden Basis Budget

Iedere medewerker heeft een persoonsgebonden basis budget (PBB) tot zijn/haar beschikking om in te zetten voor opleiding, ontwikkeling, loopbaan en vitaliteit. Het PBB heeft tot doel dat de medewerker inzetbaar is en blijft en zicht krijgt op de eigen kwaliteiten, ontwikkeling, ambities, mogelijkheden etc..

Variabele werktijden

Het systeem van variabele werktijden geldt voor de grootste groep medewerkers. Medewerkers kunnen tussen 7.00 uur en 19.00 uur werken. Door een kloksysteem is de werkweek flexibel in te vullen en worden extra gewerkte uren gespaard. De gespaarde uren kunnen op een later tijdstip weer opgenomen worden.