Klacht indienen

Heeft u een klacht over de wijze waarop het waterschap u heeft behandeld? Of bent u beledigd, verkeerd geïnformeerd of slecht geholpen door iemand van het waterschap?

Dat vinden wij erg vervelend; praat er met ons over. U kunt in zo’n geval een klacht bij ons indienen via het onderstaande formulier.

Daarbij is het belangrijk dat u duidelijk aangeeft:

  • uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres;
  • waar uw klacht over gaat; 
  • waar en wanneer het is gebeurd; 
  • de datum.
U kunt ook uw brief sturen naar:

Waterschap Brabantse Delta
t.a.v. de klachtencoördinator
Postbus 5520
4801 DZ Breda

* Verplichte velden

Persoonsgegevens

Voorletter(s)

Tussenvoegsel(s)

achternaam

Adresgegevens

Straatnaam

Huisnummer

Huisnummertoevoeging

Postcode zonder spatie (1023AB)

Woonplaats

Aanvullende gegevens

Telefoonnummer (Gelieve alleen gebruik te maken van cijfers)

Bijvoorbeeld: naam@voorbeeld.nl

Klacht

Mocht u meer ruimte nodig hebben dan kunt u een ruimere klachtenbeschrijving toevoegen in onderstaande bijlage.

Bijlage 1

Bijlage 2

Datum klacht

Op welke datum/in welke periode vond de gebeurtenis plaats?

Tot wanneer heeft u last gehad van de gemelde klacht?

Hoeveel maanden heeft een jaar (in cijfers)?

 
saptcha beschrijving

Bent u niet tevreden?

De betrokken persoon of dienst krijgt de kans fouten te herstellen. Doel van de klachtenregeling is immers dat het waterschap leert van zijn fouten. Bent u het niet eens met de afhandeling van uw klacht? Dan kunt u zich wenden tot de Nationale Ombudsman.

Aanvullende informatie

Heeft u vragen over de klachtenprocedure? Neem dan contact op met de klachtencoördinator, de heer mr. A.M.W.J.H. (Anton) Merks via T 076 564 10 62.