Formulier start werkzaamheden vergunning

U heeft van waterschap Brabantse Delta een vergunning gekregen voor uw werkzaamheden. Wanneer u wilt starten met het uitvoeren van uw werkzaamheden, dan vragen wij u dat minimaal vijf dagen van te voren aan te geven bij het waterschap. Dit kan digitaal via het onderstaande formulier. Heeft u de werkzaamheden afgerond, dan meldt u dit na maximaal vijf werkdagen bij het waterschap via het formulier einde werkzaamheden vergunning


* Verplichte velden

Wilt u een bevestiging van uw melding? Geef dan uw e-mailadres op.

Dit nummer vindt u bij "ons kenmerk" op de eerste pagina van de vergunning dat u heeft ontvangen.

Bijvoorbeeld de aanleg van een dam met duiker.

Let op!

Onderstaande velden hebben betrekking op de locatie van de werkzaamheden.

Indien adres ontbreekt

Let op!

Let op: van 1 oktober tot 1 april mag u geen werkzaamheden uitvoeren op of rondom een waterkering. U kunt dan wél een watervergunning aanvragen, maar u mag pas na 1 april uw werkzaamheden starten. Tijdens dit 'gesloten seizoen' is de kans op hoge waterstanden het grootst. Daarom is het belangrijk dat waterkeringen erosiebestendig zijn en in goede conditie verkeren.

dd-mm-jjjj

Controlevraag

Hieronder is een Saptcha-veld opgenomen om misbruik van formulieren te voorkomen. We vragen u vriendelijk om het antwoord in te vullen..

Wat is groter: een appel of een land?

 
saptcha beschrijving