Schade melden

16 oktober 2018 Indien u schade heeft geleden en u van mening bent dat het waterschap hiervoor verantwoordelijk is, dan kunt u de schade hier melden en gemotiveerd aangeven waarom u dit vindt.

* Verplichte velden

Schadeplaats

Schadeplaats

Datum melding schade

Soort schade

Plaats

Adres schade

Postcode

Eigendom/pacht

Let op: als uw aansprakelijkstelling niet voldoende onderbouwd is met bewijsstukken en de aansprakelijkheid hierdoor niet aannemelijk kan worden gemaakt, dan zal deze worden afgewezen.

Gegevens melder

Gegevens melder

Naam of bedrijfsnaam

Adres

Postcode

Telefoonnummer

E-mailadres

IBAN-nummer

Welk getal is het kleinst: twee of tien?

 
saptcha beschrijving