Schade melden

16 oktober 2018 Indien u schade heeft geleden en u van mening bent dat het waterschap hiervoor verantwoordelijk is, dan kunt u de schade hier melden en gemotiveerd aangeven waarom u dit vindt.

* Verplichte velden

Schadeplaats

Maximale grootte 20 MB

Maximale grootte 20 MB

Let op: als uw aansprakelijkstelling niet voldoende onderbouwd is met bewijsstukken en de aansprakelijkheid hierdoor niet aannemelijk kan worden gemaakt, dan zal deze worden afgewezen.

Maximale grootte 1 MB

Gegevens melder

Straatnaam en huisnummer

Controlevraag

Om spam te voorkomen vragen we u onderstaande vraag te beantwoorden:

Wat is kleiner: een vlieg of de maan?

 
saptcha beschrijving