Waterschapsverkiezingen 2019

25 april 2018 Op 20 maart 2019 zijn de waterschapsverkiezingen. Elk waterschap in Nederland heeft een gekozen algemeen bestuur.

Het algemeen bestuur van een waterschap is vergelijkbaar met de gemeenteraad bij een gemeente. Dit algemeen bestuur stelt het beleid van het waterschap vast en controleert of het dagelijks bestuur dat beleid goed uitvoert. Het algemeen bestuur vertegenwoordigt alle belanghebbenden bij de taakuitoefening van het waterschap. De grootste groep van deze verschillende belanghebbenden zijn de ingezetenen van het waterschap. Om de 4 jaar kiezen inwoners van een waterschap de leden van deze categorie 'ingezetenen' van het algemeen bestuur.

Bij de verkiezingen kan iedereen die 18 jaar of ouder is en in het gebied van het waterschap woont een stem uitbrengen. Daarmee bepaal je wie straks in het bestuur van waterschap Brabantse Delta zit. Zo heb je invloed op de keuzes die het bestuur maakt over veilig, schoon en voldoende water.

Naast de categorie 'ingezetenen' zijn in elk waterschapsbestuur de bedrijfs-, agrarische en natuurbelangen vertegenwoordigd via zogenoemde geborgde zetels. Deze zetels worden niet gekozen via verkiezingen. Zij worden benoemd door de ZLTO, de Kamer van Koophandel en de Vereniging van Bos- en Natuureigenaren (VBNE). Op grond van de Waterschapswet zijn de geborgde zetels verplicht om voor de selectie en benoeming van hun vertegenwoordiger een regeling op te stellen. Het waterschap maakt deze regelingen bekend.

De regelingen

De regeling voor natuurterreinen vindt u hier.
Belangstellenden voor een geborgde zetel kunnen hun interesse kenbaar maken van 1 maart 2018 tot 1 mei 2018.

De regeling voor bedrijven vindt u hier.
Belangstellenden voor een geborgde zetel kunnen hun interesse kenbaar maken van 1 april 2018 tot en met 31 mei 2018.

De regeling voor de ZLTO vindt u hier.
Belangstellenden voor een geborgde zetel kunnen hun interesse kenbaar maken van 15 april tot 31 mei.

Meer informatie over de verkiezingen? Neem dan contact op met Anton Merks via a.merks@brabantsdelta.nl.

Ben jij benieuwd of bestuurslid van het waterschap iets voor jou is?

Het waterschap Brabantse Delta geeft je nu de kans om de gratis cursus ‘Actief voor het waterschap’ te volgen waarbij je leert wat het inhoudt om bestuurslid van het waterschap te zijn. Tijdens deze cursus ontdek je of het besturen iets voor jou is. Lees er hier meer over.