Hoe stel ik me kandidaat?

21 september 2018 Wil je bestuurder worden bij waterschap Brabantse Delta? Dan kun je jezelf verkiesbaar stellen voor de waterschapsverkiezingen op 20 maart 2019. Om dit te kunnen te doen moet je je kandidaatstellen.

Aan welke wettelijke eisen moet een kandidaat voldoen?

  • Je woont in het gebied van Waterschap Brabantse Delta, of je wilt daar gaan wonen;
  • Je bent 18 jaar of ouder tijdens de zittingsperiode van het algemeen bestuur.

Je kunt je op drie manieren opgeven als kandidaat:

1.    Solliciteren naar een geborgde zetel bij ZLTO (agrariërs), KvK (bedrijven) of VBNE (natuurterreinen). De aanmeldtermijn voor deze kandidaten is inmiddels verstreken.

2.    Aansluiten bij een bestaande partij. Herken je je in de ideeën van een bestaande partij? Je kunt je bij hen aansluiten. Neem dan contact op met de partij in kwestie.

3.    Meedoen met een eigen lijst. Dat kan op twee manieren:

  • Je laat de naam van je lijst uiterlijk 24 december 2018 registreren bij het Centraal Stembureau van waterschap Brabantse Delta, Postbus 5520, 4801 DZ Breda. Je gebruikt hiervoor bijgaand formulier.
  • Als je je niet uiterlijk 24 december 2018 laat registreren, kun je meedoen met een blanco lijst. Dan staat er alleen een nummer boven de lijst.

Uitgebreide informatie over benodigde documenten, de waarborgsom, verklaring van instemming en lijsten.

Welke partijen zijn geregistreerd?

Om mee te kunnen doen aan de verkiezingen, moet een (politieke) partij geregistreerd zijn bij het waterschap. Deze partijen en personen zitten momenteel in het algemeen bestuur.

Aantal zetels

Het algemeen bestuur bestaat uit 30 leden. 23 zetels worden door verkiezingen ingevuld. Naast deze 23 zetels voor de inwoners, worden 7 leden benoemd namens bedrijven, agrariërs en natuurterreinen. Voor deze leden vinden geen verkiezingen plaats. Deze benoemingen vinden plaats door respectievelijk de Kamer van Koophandel (KvK) voor 3 zetels, Zuidelijke Land- en Tuinbouworganisatie (ZLTO) voor 3 zetels en de Vereniging van Bos- en Natuureigenaren (VBNE) voor 1 zetels.

Belangrijke data:

24 december 2018 Laatste dag registratie lijsten partijen
4 februari 2019 Dag van kandidaatstelling
8 februari 2019 Openbare vergadering stembureau over geldigheid kandidaatstelling

Begin maart

Bezorging stempassen en kandidaatlijsten (via gemeenten)
20 maart 2019 Waterschapsverkiezingen
25 maart 2019 Voorlopige verkiezingsuitslag
28 maart 2019 Installatie nieuw algemeen bestuur