Waterschap Brabantse Delta wil het goede voorbeeld geven in duurzaamheid en organiseert een autoloze dinsdag op 25 juni. De medewerkers laten op deze dag massaal hun auto thuis. De parkeerplaats van Bouvigne is op 25 juni alleen toegankelijk voor fietsen, carpool- en elektrische auto’s. Een verkeersregelaar verwijst bezoekers naar een parkeerplaats in de buurt.

Waterschap Brabantse Delta vindt een duurzame leefomgeving belangrijk en heeft flinke ambities op het gebied van energie, grondstoffen en maatschappelijk verantwoord inkopen. Ook duurzaam vervoer, waar zowel het wagenpark, slibtransport als woon-werkverkeer toebehoren, is onder de aandacht. Er zijn al flinke stappen gezet om medewerkers te faciliteren in duurzaam reisgedrag, maar er kan nog meer. Veel medewerkers zijn gewend om de auto te pakken en het is best lastig om dat te veranderen. Daarom laten waterschappers op de autoloze dinsdag, 25 juni, samen de auto staan. 

Medewerkers van waterschap Brabantse Delta laten op dinsdag 25 juni 2019 hun auto thuis tijdens Autoloze Dinsdag. Dijkgraaf Kees Jan de Vet geeft het goede voorbeeld op de fiets.
Dijkgraaf Kees Jan de Vet geeft het goede voorbeeld door op de fiets te gaan.

Duurzaam reizen

Woon-werkverkeer is bij het waterschap goed voor 13% van de totale CO₂-voetafdruk. Jaarlijks wordt namelijk 4 miljoen kilometer gereden aan woon-werkverkeer. Met deze autoloze dinsdag, de drukste vergaderdag van de week, wordt een begin gemaakt om het reisgedrag van de 600 medewerkers te verduurzamen. Op één dag verminderen zij de CO₂-uitstoot naar schatting met 16.000 kg. Een aantal werkzaamheden buiten in het werkgebied vormen een uitzondering, want ook op autoloze dinsdag staan veilige dijken, de kwaliteit van oppervlaktewater en het zuiveren van rioolwater voorop.

Organisatiebrede actie

’s Ochtends vroeg staat het directieteam van het waterschap klaar om het laatste stuk van station Breda naar het kantoor voor hun medewerkers te versoepelen. De directie rijdt met elektrische auto’s heen en weer tussen station Breda en Bouvigne. Ook het dagelijks bestuur vergadert die ochtend en doet mee met deze dag.