Op 4 december heeft het algemeen bestuur van Waterschap Brabantse Delta de begroting 2020 met een meerderheid van het bestuur vastgesteld.