Waterschap Brabantse Delta trekt de onttrekkingsverboden voor een groot deel van de zandgebieden in. Uitzondering hierop is het gebied 13 Wouwse Gronden, waar metingen laten zien dat er nog onvoldoende herstel is.

Droogte

Als gevolg van neerslag en minder verdamping in de afgelopen weken zijn de afvoeren van de waterlopen wat hersteld. Voor de komende periode wordt wisselvallig weer verwacht en daardoor blijven de afvoeren stabiel. De droogtesituatie verbetert langzaam.

Geldende verboden

Van de onttrekkingsverboden die nu gelden, staat een overzicht op de pagina over onttrekkingsverboden. Hier houden we de actuele situatie bij. Ook in de Perceelwijzer app staat actuele en betrouwbare informatie over onttrekkingsverboden op elk perceel. De app is gratis beschikbaar in de App of Play Store.