Waterschap Brabantse Delta is gestart met het leveren van biogas van de rioolwaterzuivering Waalwijk aan de Waalwijkse Biomassa Combinatie (Wabico). Wabico zet het biogas om in groen gas voor het plaatselijke gasnet. Het biogas van de zuivering voorziet 110 huishouden van gas.

Ingraven nieuwe leidingen en kabels

Van biogas naar groen gas

Bij het zuiveringsproces van afvalwater ontstaat slib. Slib is een restproduct dat we vergisten in grote tanks. Bij de vergisting van dit slib komt biogas vrij. Het waterschap gebruikt het biogas  voor de energieopwekking en warmtebehoefte van de eigen waterzuiveringen. De installatie op rioolwaterzuivering Waalwijk die daarvoor zorgde, had echter maar een beperkte opbrengst en was aan vervanging toe. Ondertussen is gebleken dat het efficiënter is als het naastgelegen bedrijf Wabico het biogas omzet naar groen gas dan om het zelf te gebruiken. Wabico heeft genoeg capaciteit om ons biogas er bij te nemen. Deze manier is ook een stuk voordeliger. Het afgelopen half jaar is een gasleiding naar Wabico aangelegd.

Dijkgraaf Kees Jan de Vet: “Met de levering van biogas aan het openbare gasnet werkt het waterschap actief mee aan de energietransitie. Die is noodzakelijk om minder afhankelijk te worden van fossiele brandstoffen, zoals olie en aardgas. Het waterschap levert al warmte aan het warmtenet van de gemeente Breda en er is in oktober vorig jaar op de waterzuivering Bath een groot zonnepark in gebruik genomen.”

Circulaire samenleving

De productie en levering van groen gas sluit ook aan bij de ambitie van alle waterschappen om 100% circulair te zijn in 2050. Dat betekent onder andere hergebruik van reststoffen, winning van grondstoffen uit afvalwater en duurzaam inkopen. Voor deze levering is samenwerking met de markt een belangrijke doelstelling binnen de duurzame ambities van het waterschap.

nieuwe slang voor warmwater

Week van Ons Klimaat & Duurzaamheid

Van 10 tot en met 17 oktober besteden we in de Week van Ons Klimaat & Duurzaamheid aandacht aan het veranderende klimaat en duurzame ontwikkelingen. We tonen duurzame projecten als goede voorbeelden van wat we zelf doen en met anderen doen. Zo verduurzamen we bijvoorbeeld onze gebouwen, verminderen de CO2-uitstoot, wekken zelf energie op, houden water langer vast en ontwikkelen bioplastics uit afvalwater. Maar we werken ook veel samen met anderen aan een vitale regio die klimaatbestendig, klimaatneutraal en circulair is. Houd ook onze social media deze week in de gaten en laat je inspireren!