Het warme weer van de afgelopen periode heeft in combinatie met de lage waterstand en vaak stilstaand water geleid tot een hogere temperatuur van het water in vijvers en ander watergangen. Daardoor verslechtert de waterkwaliteit en neemt de overlast van blauwalgen toe en is er kans op botulisme. Blijf daarom uit de buurt van die waterpartijen en laat uw hond niet zwemmen in het water.

Dat advies geven ook de gemeenten en de Omgevingsdienst vanuit hun verantwoordelijkheid voor de volksgezondheid.