Vergunning of melding?

Wanneer u bomen of planten wilt plaatsen of verwijderen, is het van belang te weten waar u dat wilt doen: bij een A-, B- of C-water en/of in de buurt van een waterkering. In de Legger is bepaald welke wateren het label A-, B- of C-water hebben gekregen. In de Legger waterkeringen kunt u opzoeken of u te maken heeft met een waterkering. Behalve de watergangen en waterkeringen zelf, is ook de bijbehorende beschermingszone van belang.

Let op: in de Legger zijn alleen de A- en B-wateren gemarkeerd.

Open de Leggerkaarten

U weet nu welke categorie het water heeft waar u iets wilt doen. Wat mag daar wel en wat niet? Moet u een vergunning aanvragen, volstaat een melding of kunt u starten zonder vergunning of melding? Het waterschap heeft regels opgesteld die staan in de Keur. Via de website Brabant Keur kunt u kijken of u kunt volstaan met een melding of een vergunning moet aanvragen.

Ga naar de website Brabant Keur

Activiteit melden

Direct vergunning aanvragen

Contact

Heeft u een vraag over uw activiteit, vergunning of melding? Neem dan contact op met afdeling Vergunningen via T 076 564 13 45.

Heeft u gevonden wat u zocht op deze pagina?