Zeven partijen slaan de handen ineen om een ecologische verbindingszone (EVZ) voor de boomkikker aan te leggen. De Molenschotse Heide wordt verbonden met de Chaamse Bossen waardoor de boomkikker via Breda van Gilze en Rijen naar Alphen en Chaam kan trekken en terug. De EVZ wordt een natuurlijk ingerichte zone van 25 á 30 meter breed met een totale lengte van ruim elf kilometer.

Boomkikker
Boomkikker

Aanpak

De ecologische verbindingszone is onderdeel van het Natuurnetwerk Brabant. Natuurnetwerk Brabant (NNB)(externe link) is een door de provincie Noord-Brabant aangewezen netwerk van bestaande en nieuwe natuurgebieden. Ecologische verbindingszones verbinden deze natuurgebieden met elkaar. Hierdoor kunnen dieren zich makkelijker verplaatsen. Dat is goed voor het totaal aan planten en dieren (de biodiversiteit). De aanleg van deze EVZ verbetert de zogeheten ecologische, landschappelijke en recreatieve waarden van de Baronie. We werken samen aan een gezonde en mooie omgeving voor dieren en voor mensen om in te wonen, te werken en te genieten.

Samenwerking

Het project wordt mogelijk gemaakt door subsidie vanuit het Groen Ontwikkelfonds Brabant (GOB) en door de Subsidieregeling Biodiversiteit en Leefgebieden Bedreigde Soorten van Provincie Noord-Brabant.

Wie zijn de zeven partijen die in dit project samenwerken?

  • Gemeenten Gilze en Rijen,
  • Gemeente Breda,
  • Gemeente Alphen-Chaam,
  • Waterschap Brabantse Delta,
  • Rijksvastgoedbedrijf/Defensie,
  • Staatsbosbeheer en
  • Golfclub Toxandria.

Deze organisaties bundelen hun krachten en koppelen gezamenlijke doelen aan dit project. Dat is praktisch, duurzaam en kostenbesparend. 

Resultaat

We leggen nieuwe poelen aan en maken (verdroogde) poelen weer geschikt voor de boomkikker. De zijwanden van poelen maken we minder steil. Hierdoor ontstaat optimaal water voor de voortplanting van de boomkikker. De ecologische verbindingszone is niet alleen nuttig voor boomkikkers maar ook voor dieren zoals libellen, dagvlinders, struweelvogels.

Projectplan

Fase III is het traject dat ligt ten oosten van Bavel en loopt vanaf de gemeentegrens aan de Leijweg tot aan de gemeentegrens van de A58 ter hoogte van het Sint Annabosch. Een gedeelte van fase III is al ingericht, omdat sommige gronden eerder beschikbaar waren. Eind 2021/ begin 2022 staat de inrichting van deel B op de planning. Voor dit deel is een projectplan Waterwet opgesteld. Het projectplan Waterwet EVZ Boomkikker Breda fase III (deel B) ligt vanaf 19 juli 2021 voor een periode van 6 weken ter inzage voor beroep.

Projectplan(externe link)

Locatie

Fase I - Oranje
Fase II - Groen
Fase III – Paars

Bekijk de overzichtskaart

Logo provincie Noord-Brabant
Logo Groen Ontwikkelfonds Brabant