Door de klimaatverandering krijgen we vaker te maken met hoogwater. Om beter samen te werken tijdens extreme omstandigheden is er in juni 2020 een grote Wateroefening Brabant Breed.

V.l.n.r. Erik de Ridder, Henk Driessen, Lambert Verheijen en Kees Jan de Vet

Erik de Ridder watergraaf waterschap De Dommel, Henk Driessen loco-dijkgraaf waterschap Rivierenland, Lambert Verheijen dijkgraaf waterschap Aa en Maas en Kees Jan de Vet dijkgraaf waterschap Brabantse Delta, ondertekenden op 4

september een intentieovereenkomst voor de Wateroefening Brabant Breed 2020. Vertegenwoordigers van de veiligheidsregio’s Brabant-Zuidoost, Brabant-Noord en Midden- en West-Brabant, provincie Noord-Brabant, Rijkswaterstaat Zuid-Nederland en het ministerie van Defensie zullen op korte termijn volgen. Het is uniek dat al deze organisaties samen gaan oefenen om elkaars werkwijze beter te leren kennen en om nog beter voorbereid te zijn op een grote crisis.

De Brabant brede oefening is een bureau-oefening. Dat betekent dat deze niet zichtbaar is voor de omgeving en dat de nadruk ligt op de onderlinge samenwerking. Een projectteam is aangesteld om de grote oefening voor te bereiden.