De 16-jarige Camille Roovers is tijdens de eerste officiële vergadering van het algemeen bestuur na de vakantie benoemd als jeugddijkgraaf .

Camille vertegenwoordigt Midden- en West-Brabant in het Nationaal Jeugdwaterschapbestuur. Daarnaast zet ze zich lokaal in om jongeren bewust te maken van het werk van de waterschappen.

Jeugddijkgraaf Camille Roovers ontvangt bloemen van Dijkgraaf Kees Jan de Vet
Jeugddijkgraaf Camillie ontvangt bloemen van dijkgraaf Kees Jan de Vet

Dit schooljaar is Camille begonnen met de opleiding Finance & Control (international) op Avans Hogeschool in Breda. “Ik vind het erg belangrijk dat er aandacht wordt gegeven aan de gevolgen van de klimaatverandering. Deze hebben veel effect op de waterschappen. Ik heb ook meegelopen in de klimaatmars en hoop dat ik als jeugdbestuurder meer jongeren bewust kan maken van wat zij zelf kunnen betekenen in het veranderende klimaat en hoe ze het waterschap daarbij kunnen helpen. Daarnaast merk ik dat er nog veel onbekendheid is onder jongeren over de taken van het waterschap. Ook daar wil ik me voor inzetten.”  De afgelopen periode heeft Camille kennisgemaakt met het waterschapswerk en heeft ze meegelopen met verschillende collega’s. Ze is klaar om aan de slag te gaan als jeugdbestuurder.

Wil je weten wat een jeugdbestuurder precies doet? Volg Camille dan via Instagram.

Dijkgraaf Kees Jan de Vet is blij met Camille als nieuwe jeugdbestuurderdijkgraaf. “De jeugd heeft de toekomst, ook bij ons waterschap. Het is belangrijk om jonge mensen een stem te geven in deze grote mensen wereld en hoe kun je jongeren beter bereiken dan iemand uit de doelgroep als ambassadeur in te zetten.”

Camille zoekt collega’s

Naast een jeugddijkgraaf is waterschap Brabantse Delta nog op zoek naar twee jeugdbestuurders die samen met Camille het jeugdbestuur van waterschap Brabantse Delta vormen. Waterschap Brabantse Delta ziet in het jeugdbestuur een rol voor drie jongeren. Eén jeugddijkgraaf en twee jeugdbestuurders die het jeugdbestuur in het werkgebied van de Brabantse Delta samen oppakken. Heb je interesse? Lees dan snel verder.

Opvolging Steg Snelders

Camille volgt Steg Snelders op die sinds 2015 jeugdbestuurder namens waterschap Brabantse Delta was. Vier jaar lang heeft hij bijzondere activiteiten verricht om het waterbewustzijn onder de jongeren in West-Brabant te vergroten. Steg heeft zijn tijd als jeugdbestuurder ervaren als een tijd waarin hij het heel leuk heeft gehad en waarin hij veel heeft geleerd. “Ik weet nog dat ik binnenkwam als 13-jarige onzekere jongen en ik had eigenlijk nog geen idee wat het waterschap nou precies was. Ondertussen ben ik vier jaar ouder en ben ik begonnen aan een opleiding aan de Wageningen Universiteit waarin klimaat en duurzaamheid een belangrijke rol speelt. Mijn rol als jeugdbestuurder heeft daar zeker aan bij gedragen.”

Nationaal jeugdwaterschapbestuur

Het nationale jeugdwaterschap is een initiatief van de gezamenlijke waterschappen in Nederland. 21 jongeren fungeren als de jongerendenktank van de waterschappen. Het belangrijkste doel van het jeugdwaterschap is om jongeren bij het werk van de waterschappen te betrekken. Enerzijds om het werk van de waterschappen meer bekendheid te geven, anderzijds om de jeugd te interesseren om in de toekomst bij een waterschap te werken.