Waterschap Brabantse Delta steunt het initiatief van Hengelsportvereniging (HSV) Ons Genoegen en Sportvisserij Nederland om als eerste pilot in Nederland hengelsporters aan te moedigen vislood te vervangen door duurzame alternatieven. Het waterschap ziet als waterbeheerder toe op de waterkwaliteit van het oppervlaktewater in West- en Midden-Brabant. Lood hoort niet in gezond water thuis.

Deze pilot komt voort uit de Green Deal Sportvisserij Loodvrij die de Unie van Waterschappen namens de Nederlandse waterschappen heeft ondertekend met verschillende ministeries, Natuurmonumenten en Sportvisserij Nederland.

Omruilactie en campagne

Op 5 oktober is Hengelsportvereniging (HSV) Ons Genoegen in Geertruidenberg samen met de partners gestart met de eerste pilot in Nederland van de campagne ‘Sportvisserij Loodvrij’. Tijdens de viswedstrijd Carp Cup Vest ontvangen de deelnemers een pakketje loodvervangers om meteen te gebruiken tijdens deze wedstrijd. De campagne bestaat verder uit een omruilactie en informatiecampagne.

Sportvisserij wordt door een grote groep mensen beoefend. Bijna 1,2 miljoen Nederlanders vist één of meerdere dagen per jaar. Lood wordt gebruikt als verzwaring aan de vislijn, in kunstaas en in voerkorven en komt hierdoor in het milieu terecht.

Samen naar een loodvrije sportvisserij

De waterschappen ondersteunen de Green Deal Sportvisserij Loodvrij omdat zij als waterkwaliteitsbeheerder een zo gezond mogelijk oppervlaktewater nastreven, zonder lood. Daarom willen de waterschappen zich samen met de ministeries van Economische Zaken en Klimaat, Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Infrastructuur en Waterstaat en Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Natuurmonumenten, Sportvisserij Nederland en de Landelijke Organisatie Dibevo inzetten voor een loodvrije sportvisserij.

Voldoende alternatieven beschikbaar

Bij de sportvishandel zijn verschillende alternatieven voorhanden, onder andere gemaakt van natuurlijke materialen, glas, beton, bioplastic en metalen die niet schadelijk zijn voor het milieu. Sportvisserij Nederland geeft uitgebreide informatie over deze loodvervangers en de achtergronden van de campagne.

Blauwalgen

In Geertruidenberg voert het waterschap samen met de gemeente een proef uit naar mogelijke oplossingen tegen blauwalgen in De Veste. Afhankelijk van de resultaten van die proef worden in 2020 maatregelen genomen. In de tussentijd blijven het waterschap en de gemeente erop wijzen dat iedereen een bijdrage kan leveren aan het beperken van de blauwalgengroei. Met name door geen eendjes te voeren in het water, hondenpoep op te ruimen en het gebruik van visvoer te beperken. In dat opzicht sluit de campagne ‘Loodvrij vissen’ aan bij de oproep om verantwoord met het water om te gaan en geen stoffen in het water te gooien die de waterkwaliteit schaden.

Week van de Duurzaamheid

Vanaf 3 oktober besteden we tijdens onze Week van de Duurzaamheid extra aandacht aan de toepassing van duurzaamheid in ons dagelijks werk. Zo sluiten we aan bij de 17 duurzame ontwikkelingsdoelen die de Verenigde Naties hebben opgesteld om de wereld in 2030 een betere plek te maken. We focussen ons op de doelen waar we de meeste impact hebben en die bij onze waterschapstaken horen zoals schoon water, klimaatbestendig, veilig leven met water, duurzame energie en circulaire economie.