Waterschap Brabantse Delta steunt het initiatief van Hengelsportvereniging (HSV) Ons Genoegen en Sportvisserij Nederland om als eerste pilot in Nederland hengelsporters aan te moedigen vislood te vervangen door duurzame alternatieven. Het waterschap ziet als waterbeheerder toe op de waterkwaliteit van het oppervlaktewater in West- en Midden-Brabant. Lood hoort niet in gezond water thuis.

Deze pilot komt voort uit de Green Deal Sportvisserij Loodvrij die de Unie van Waterschappen namens de Nederlandse waterschappen heeft ondertekend met verschillende ministeries, Natuurmonumenten en Sportvisserij Nederland.