Het coronavirus (COVID-19) is in het rioolwater aangetroffen. Dat blijkt uit onderzoek van het RIVM. Sommige patiënten hebben het coronavirus in hun ontlasting. Die ontlasting komt via het toilet in het riool en het afvalwater terecht. Afvalwatermedewerkers passen altijd beschermingsmaatregelen toe in hun werk. Deze maatregelen beschermen ook tegen het coronavirus.

RIVM onderzocht op 3 en 18 maart het afvalwater bij onder andere onze rioolwaterzuiveringsinstallatie in Kaatsheuvel. Deze installatie zuivert onder andere het afvalwater uit Loon op Zand. In het monster dat op 3 maart werd genomen is het coronavirus niet gevonden, maar in het monster van 18 maart waren wel sporen van het coronavirus aanwezig.

Geen gevaar voor medewerkers

Bij het werken met afvalwater is altijd kans op besmetting door bacteriën en virussen. Daarom passen onze medewerkers altijd strenge beschermingsmaatregelen toe, die ook beschermen tegen het coronavirus. Zo dragen zij bijvoorbeeld persoonlijke beschermingsmiddelen. Denk aan beschermende buitenkleding, handschoenen, laarzen, een veiligheidsbril en/of masker. Bovendien nemen de afvalwatermedewerkers de hygiëneregels in acht en wassen zij net als iedereen regelmatig hun handen en niezen of hoesten zij in hun de elleboog.